ПРОТИДІЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Григорчук М.В. Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-0523-030X
  • Змерзлий Д.Р. Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A7

Ключові слова:

тіньова економіка, сфера господарської діяльності, протидія

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням протидії тіньової економіки у сфері господарської діяльності. Розглянуто питання «тіньового» сектора національної економіки, представлено трактування поняття «тіньова економіка», як самоорганізована система, що розвивається згідно з головними економічними принципами. Виявлено, що тлумачення поняття обумовлено різницею цілей і завдань, які ставлять собі дослідники, у застосуванні ними різних методик і методологій. Спірними є як структура тіньової економіки, з одного боку, так і інструменти її виміру – з іншого. Доведено, що кримінальні правопорушення, які вчиняються за допомогою тіньової економіки в господарській сфері протягом останніх 3-х років продовжують стрімко зменшуватись, що однозначно свідчить про послаблення боротьби з економічною злочинністю. Дане дослідження наочно проілюстровано за допомогою гістограми. Визначено, що більшість таких кримінальних правопорушень здійснюються за допомогою «кіберпростору», сучасних інформаційних технологій, протистояти яким тяжко, оскільки існуючі заходи безпеки є недостатньо потужними та прогресивними у порівнянні зі світовими технологіями. У висновках запропоновано інструментарій протидії тіньової економіки у сфері господарської діяльності, до якого віднесено: вдосконалення існуючих методик розрахунку рівня тіньової економіки з урахуванням світової практики; створення умов для детінізації суспільно-політичного процесу; вдосконалення законодавства у сфері боротьби з економічними кримінальними правопорушеннями; протидія тіньовій економіці в реальному секторі шляхом зниження транзакційних витрат та вдосконалення державної дозвільної системи тощо.

Біографії авторів

Григорчук М.В., Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін

Змерзлий Д.Р., Університет економіки та права «КРОК»

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання : аналіт. огляд / упоряд.: С. С. Чернявський, В. А. Некрасов, А. В. Титко та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 152 с.

Tanzi V. The Underground Economy in the United States Abroad / V. Tanzi. Lexington, Mass: Lexington Books, 1982. 70 р

Gutmann P.M. The Subterranean Economy. Analysts Journal. 1977. No 33. 105 p.

Feige E. A new perspective on macroeconomic phenomena: the Theory and measurement of the unabsorbed sector in the US economy / E. Feige. Causes, 1980. 74 p.

Турчинов О.В. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження / О.В. Турчинов. К.: АртЕк, 1995. 300 с.

Економічна безпека: [навч. посіб.] / за ред. З.С. Варналія. К.: Знання, 2009. 647 с.

Кіржецький Ю.І. Тіньова економіка та напрями її подолання в Україні: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2018. 198 с.

Некрасов В.А. Практичні аспекти зменшення тіньового сектору економіки України. Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. 2019. Вип. 264. Т. 1. С. 263-277.

Чернявський С.С. Обгрунтування реальної концепції економічної безпеки. Регіональна економіка. 2020. No 2. С. 120-127.

Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Кн.1. «Ось-89», 1997. 256 с.

Гончарова В. О. Вплив тіньової економіки та економічну безпеку держави. Харків: ХНУ, 2017. 195 с.

Статистична інформація Офісу Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-rezultati-borotbi-z- organizovanimi-grupami-ta-zlochinnimi-organizaciyami-2 (дата звернення: 23.12.2023)

Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні. Юридичний вісник України. 2019.3 ч. С. 203-214.

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Григорчук М.В., & Змерзлий Д.Р. (2024). ПРОТИДІЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Legal Bulletin, (№11), 50–56. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A7

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають