МІСЦЕ І РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-161-165

Ключові слова:

інформація, право, інформаційне право, інформаційна безпека, громадянське суспільство, інформаційне суспільство

Анотація

Статтю присвячено дослідженню місця і ролі інформаційного права в системі права України. Проаналізовано стан розроблення цієї тематики з посиланнями до наукового доробку вчених-правників, які здійснювали вивчення системи права України з позицій подання аксіологічного значення інформаційного права. Наведено положення окремих статей Конституції України, якими гарантується можливість правомірно володіти, користуватися і поширювати інформацію, подається офіційне визначення терміну «інформація» відповідно до тлумачення цього поняття в Законі України «Про інформацію».

З метою представлення належного рівня дослідження правової природи відносно молодої галузі права, якою є інформаційне право, здійснено вивчення логіко-правових зв’язків між поняттями «інформація» і «право», акцентовано увагу на забезпеченні правомірного використання інформації у поєднанні з рекомендаційно-імперативними приписами правил поведінки, зведеними до обов’язкового виконання всіма членами громадянського суспільства. Подано авторське розуміння ролі і значення інформаційного права в умовах відбиття рашистського нападу, акцентовано увагу на забезпеченні належного рівня інформаційної безпеки, а саме ефективній протидії будь-яким проявам ворожих і недружніх дій у сфері використання інформації незалежно від країни походження.

На підґрунті проаналізованого наукового доробку, з посиланнями до висновків як окремих науковців, так і до колективних досліджень представників різних наукових шкіл у сфері інформаційного права та інформаційної безпеки, доведено міжгалузеву природу інформаційного права крізь призму оцінки його ролі та здатності забезпечувати зв’язок між різними галузями права. Висловлено припущення, що така здатність здобувається завдяки його внутрішній побудові, збалансованому функціонуванню елементів цілісного механізму, а саме здатності створити правове середовище для легітимного передавання відомостей.

Проаналізовано наукові підходи до розуміння поняття «інформаційне право», висловлене авторське бачення правової природи нормативного регулювання відносин між членами суспільства при використанні, збиранні та поширенні відомостей стосовно себе чи інших громадян, подій чи явищ навколишнього середовища.

Біографія автора

Григорчук М.В., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін

Посилання

Конституція України (Закон України). № 254к/96-ВР. (1996). Вилучено із : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/.

Про інформацію (Закон України). № 2657-XII (1992). Вилучено із : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Юридичний словник. Словник юридичних термінів (2019). Вилучено із : http://mego.info/.

Виноградова, В. Г. (2006). Інформаційне право України. Навчальний посібник: Київ, 144 с.

Ковалів, М. В., Єсімов, С. С. & Ярема, О. Г. (2022). Інформаційне право України : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ. 416 с.

Нашинець-Наумова Ю. А. (2020). Інформаційне право. Навчальний посібник. Київ, 136 с.

Хахановський В. Г. (2006). Структура та завдання навчальної дисципліни «Інформаційне право». Правова інформатика. № 3(11). С. 54-58.

Грицай І. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформаційне право». Вилучено із : https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/1110/18.1.pdf.

Downloads

Опубліковано

2023-12-21

Як цитувати

Григорчук М.В. (2023). МІСЦЕ І РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ. Legal Bulletin, 161–165. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-161-165

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають