ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-42-47

Ключові слова:

оренда, договір, орендні відносини, емфітемзис, ринок землі

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань стосовно розвитку договірних орендних відносин щодо земельних ресурсів в Україні. Досліджено, що ефективне функціонування земельного ринку наразі зазнає перешкод у зв’язку з недосконалістю системи, прогалинами чинного законодавства, незавершеністю процесу трансформації господарсько-правових відносин власності на землю тощо. Акцентовано, що на території України тривають зміни з приводу реформування відносин щодо земельних ресурсів, однак залишається кризовий стан ситуації у зазначеній сфері, який перешкоджає розвитку продуктивних сил та формуванню сільськогосподарських угідь. Встановлено, що договірні орендні земельні відносини являють собою сукупність складних та багатогранних явищ та прогресивної форми господарювання. Констатовано, що за своєю суттю оренда є гнучким інструментом у становленні нової структури агровиробництва та реалізації соціально-економічних програм. Виділено сукупність обов’язкових елементів договірних орендних відносин щодо земельних ресурсів. Аргументовано перелік чинників, від яких залежить подальший розвиток зазначених відносин. Наголошено, що вдосконалення договірних орендних відносин щодо земельних ресурсів в умовах трансформації національного законодавства та євроінтеграції являється як політичним, так і економічним питанням, яке стосується не лише власників земельних ділянок та майбутніх покупців, але без перебільшення зачіпає інтереси всього суспільства в цілому. Також автором здійснено порівняльний аналіз таких категорій, як оренда землі та емфітевзис з метою визначення наявних переваг. З’ясовано, що механізм договірних орендних відносин щодо земельних ресурсів потребує подальших досліджень та дієвих змін, незважаючи на існуючу кількість законодавчих актів у цій сфері. Крім того, на підставі проведеного дослідження та сформованих висновків, автором запропоновано найважливіші, на його думку, кроки для досягнення позитивних результатів реформування та подальшого розвитку договірних орендних відносин щодо земельних ресурсів.

Біографії авторів

Григорчук М.В., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Ткачук І.М. , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач вищої освіти ступеня «магістр»

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 // Відомості Верховної Ради України), 1996, No 30. Ст. 13-14.

Давиденко Н.М. Оцінка інвестиційної привабливості регіону в умовах сучасних викликів. Економічний форум. Вип. 2. 2017. С. 86-93.

Гуторов О.І. Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні. ВСНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 4 (71), 2017. С. 81-85.

Про оренду землі: Закон України від 06 жовтня 1998 року No 161-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16114#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Земельний кодекс: Закон, Кодекс України від 25 жовтня 2001 року No 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/276814 (дата звернення 30.11.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12 лютого 2015 року No 191-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19119#Text (дата звернення: 01.12.2022)

Гуторов А.О., Грошев С.В. Розвиток земельних орендних відносин в аграрному секторі економіки . Агросвіт. Вип. No17, 2018. С. 3-11.

Даугуль В., Алексенко А. Актуальні питання використання земель аграрного призначення органами місцевого самоврядування. Х. : Фактор, 2018. 176 с.

Цивільний кодекс України: Закон, Кодекс України від 16 січня 2003 року No 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515#Text (дата звернення 30.11.2022).

Мельник Л. Ю., Васильєв С. В., Речка К. М. Теоретичні і практичні засади ринку земель. Агросвіт. No 8. 2017. С. 3-11.

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель». Держгеокадастр. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: https://land.gov.ua/wpcontent/uploads/2020/12.pdf (дата звернення 02.12.2022).

Могильний О. М. Державне регулювання орендних відносин щодо земельних ресурсів: політекономічний підхід. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/10.pdf (дата звернення 02.12.2022)

Тимошенко М.М. Передумови та шляхи удосконалення відносин щодо земельних ресурсів в контексті сталого соціально-економічного розвитку сільських територій. ВІСНИК ЖДТУ. 2019. No 1 (87) С. 36-41.

Downloads

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Григорчук М.В., & , Т. І. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Legal Bulletin, 42–47. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-42-47

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО