Публікаційна етика

Збірник наукових праць «Legal Bulletin» вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду. Запобігання невідповідним діям, таким як несуміляція, плагіат, несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець та інститут, які беруть участь у процесі публікації.

Збірник наукових праць «Legal Bulletin» відповідає за дотримання етичних норм при публікації статей на основі Кодексів академічної доброчесності Університету «КРОК» та Варшавської економічно-гуманітарної академії.

Університет «КРОК» та Варшавська економічно-гуманітарна академія як видавці Збірника наукових праць «Legal Bulletin» виконують свої обов'язки, щоб гарантувати серйозний підхід до всіх етапів видавничої діяльності та визнають відповідальність. Реклама, перевидання та/або будь-які комерційні доходи не впливають на редакційні рішення.

Редакція Збірника:

• несе відповідальність за вирішення, які зі статей, наданих до Збірника, повинні бути опубліковані;
• прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;
• постійно покращує якість Збірника;
• забезпечує якість матеріалу, який публікується;
• забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн;
• завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень у разі потреби, які мають бути аргументовані.

Основними факторами, що впливають на рішення Редакції Збірника про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників й читачів.

Редакція Збірника не допускає до публікації матеріали, які містять зміст, що заборонений законодавством України, або посилання на такі ресурси.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.
Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

У випадку відповідності наданих автором(и) матеріалів меті, завданням та редакційній політиці Збірника редакція здійснює публікацію статей, як правило в авторській редакції, у протилежному випадку матеріал відхиляється.

Автори наукових статей зобов’язуються:

• нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;
• не порушувати умов ліцензійного договору та договору публікації;
• усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень від рецензента);
• не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;
• не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;
• забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;
• подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);
• правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті;
• гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а також – що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Наукова стаття має відповідати вимогам до оформлення статей у Збірнику наукових праць «Legal Bulletin». Редакція Збірника публікує вимоги до статей, які регулярно оновлюються, у друкованих його виданнях, а також на сайті Збірника.

Редакція Збірника не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування. Матеріали і статті не повертаються.