Індексація

Збірник наукових праць зареєстрований, реферується та індексується у наступних науковометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: 

Google Scholar

- Інституційний репозитарій Вищого навчального закладу «Університету економіки та права «КРОК».