Про журнал

Legal Bulletin

ISSN (Print) 2708-339Х

ISSN (Online) 2786-7498

Збірник наукових праць «Legal Bulletin» є правонаступником видання «Правничий вісник Університету «КРОК», який було засновано у 2006 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № ІІ237-ІІ7Р від 19.05.2006 р.) а в 2010 року внесено до переліку фахових видань України (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 3. – С. 11; В 2015 році наказом Міністерства освіти і науки України №1328 від 21.12.2015 року). «Правничий вісник Університету «КРОК» внесено до переліку фахових видань, та міжнародних бази даних: Index Copernicus International; Ulrich’s Periodicals Directory, США (international database Ulrich’s Periodicals Directory, USA).

Засновниками збірника наукових праць “Legal Bulletin” є засновники Університету "КРОК" Лаптєв Сергій Михайлович, Паращенко Людмила Іванівна, Фініков Тарас Володимирович, Гукайло Юрій Михайлович

Видавцями збірника наукових праць “Legal Bulletin” є Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» (Україна), який є одним із перших приватних закладів вищої освіти України та має IV рівень акредитації, та Варшавська економічно-гуманітарна академія (Польща).

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №24369-142-09ПР

Періодичність: щоквартально.

Мови видання: англійська, українська, польська.

https://doi.org/10.31732/2786-7498-LB