Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Legal Bulletin» (Збірник) –  наукове юридичне рецензоване видання, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення, як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Збірник практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Збірник наукових праць «Legal Bulletin» фокусується на дослідженнях, що мають високий рівень наукового обґрунтування висновків, презентують нову важливу інформацію для широкого наукового кола.

Метою Збірника є висвітлення наукових статей українських та закордонних науковців, що спрямовані на фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем застосування права, а саме:

 • Теорія та історія держави і права;
 • Історія політичних та правових учень;
 • Конституційне та муніципальне право;
 • Філософія права;
 • Цивільне право і процес; сімейне право;
 • Міжнародне приватне та міжнародне право;
 • Господарське та господарське процесуальне право;
 • Трудове право та право соціального забезпечення;
 • Адміністративне право і адміністративний процес;
 • Фінансове, інформаційне, земельне право;
 • Кримінальне право і кримінальний процес;
 • Кримінально-виконавче права та кримінологія;
 • Криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.

 

Основні завдання Збірника:

 1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку вітчизняної та світової правових систем, правових основ діяльності суб’єктів правових відносин, а також аналіз проблемних питань, пов’язаних із застосуванням права тощо.
 2. Інформаційні – надання результатів досвіду практичного застосування  норм права,  інформування про зміни у законодавстві тощо.
 3. Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.