Поточний номер

2024: Legal Bulletin №11
					View 2024: Legal Bulletin №11

Одинадцятий випуск зібрав статті науковців ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», інших закладів вищої освіти, науково-дослідних установ України, підготовлені за результатами їх наукової роботи. Випуск розрахований на викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрів, фахівців-практиків у сфері права, а саме: теоретико-правових питань історії розвитку держави і права, політичних, правових учень та філософії права, кримінального права та процесу, цивільного права та процесу, міжнародного та конституційного права, адміністративного та муніципального права, правових аспектів господарського-правової діяльності, діяльності у сфері земельних відносин, криміналістичної та оперативно-розшукової діяльності.

Опубліковано: 2024-03-28

Весь випуск

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Переглянути всі випуски

Legal Bulletin

ISSN (Print) 2708-339Х

Збірник наукових праць «Legal Bulletin» є правонаступником видання «Правничий вісник Університету «КРОК». Видавцями збірника наукових праць “Legal Bulletin” є Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» (Україна), який є одним із перших приватних закладів вищої освіти України та має IV рівень акредитації, та Варшавська економічно-гуманітарна академія (Польща).

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №24369-142-09ПР

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

Мови видання: англійська, українська, польська.