МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-120-130

Ключові слова:

воєнний стан, альтернативні, позасудові, господарські спори, медіація, господарські конфлікти, досудове вирішення господарських спорів

Анотація

В публікації висвітлено стан медіації в Україні в умовах воєнного стану, проаналізовано основні положення Закону України «Про медіацію», вказано на основні причини, які гальмують процес розвитку медіаційних процедур. Стаття сфокусована на тих перевагах медіації, які є найбільш ефективними в умовах воєнного стану. В публікації окреслено основні недоліки чинного законодавства, яке регулює процедуру медіації, та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Публікація демонструє порівняльний аналіз розвитку медіації в інших країнах світу відносно України, де показано яким чином інші держави досягли популяризації позасудових форм врегулювання господарських спорів. Ще до початку повномасштабної війни з російською федерацією в Україні вже була нагальною необхідність вирішення проблеми перевантаження судової системи. Війна ж виступила певним тригером, який остаточно підтвердив серед прогресивних політиків та юристів-науковців розуміння того, що впровадження альтернативних способів врегулювання спорів має бути реалізовано вже найближчим часом. В іншому випадку, масове невирішення спорів в судах може перерости в стан повної недовіри бізнесу до судової системи як до неспроможної виконувати покладені на неї функції. Ці загрози особливо підсилюються новими корупційними скандалами, пов’язаними з розслідуваннями Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у Верховному Суді. Така ситуація є загрозливою для інвестиційного клімату в країні, зважаючи на необхідність глобальної післявоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, заводів, фабрик, енергетичних об’єктів, закладів охорони здоров’я, освіти, житла. Ближчими роками Україна потребуватиме значних фінансових інвестицій в економіку країни ззовні від дружніх країн. Тому державна система повинна надавати країнам-донорам розуміння того, що їхні інвестиції є захищеними. Запорукою цьому є якісна та ефективна робота системи судочинства, тому питання розвантаження судів є надважливим завданням в післявоєнних умовах і під час воєнного стану, адже економіка країни продовжує функціонувати в складних умовах. Нарощення штату суддів та арифметичне збільшення кількості судових установ не врегулює проблему перевантаження судової системи. Для вирішення цього завдання потрібне поступове системне впровадження альтернативних способів вирішення господарських спорів (медіації, переговорів). Дана публікація демонструє те, наскільки ефективними можуть бути позасудові способи вирішення спорів в умовах воєнного стану в порівнянні з класичним судовим захистом прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Показовими є приклади успішності медіації в таких країнах як: США, Великобританія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, де позасудові форми врегулювання господарських спорів є реальними конкурентами юрисдикційним формам і не поступаються їм в ефективності.

Біографії авторів

Григорчук М.В., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін

Микитин Р.С., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Француз А.Й., Марина Ю.Ю. Моделі медіації та можливість їх наближення до правової системи України. Legal Bulletin. University of Economics and Human Scienses in Warsaw. «KROK» University in Kyiv. №6. 2022. С. 16-22 URL: https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/320/289 (дата звернення: 06.10.2023)

Піддубний Д.І. Розвиток інституту медіації в умовах воєнного стану в Україні. Juris Europensis Scientia. №3. 2022. С. 130-134. URL: http://jes.nuoua.od.ua/archive/3_2022/24.pdf (дата звернення: 06.10.2023).

Доляновська І.М. До питання створення реєстру медіаторів в Україні: теоретико-правовий аспект. Legal Bulletin №7 University of Economics and Human Scienses in Warsaw. «KROK» University in Kyiv. №7. 2023 URL: https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/367/318 (дата звернення: 06.10.2023).

Григорчук М.В., Микитин Р.С. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарського спору. / Збірка доповідей на The 8th International scientific and practical conference “Science andinnovation of modern world” (April 20-22, 2023) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2023. pp. 516-521. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/SCIENCE-AND-IN№VATION-OF-MODERN-WORLD-20-22.04.23.pdf (дата звернення: 06.10.2023).

Григорчук М.В. Міжнародний і європейський досвід із застосування медіації як одного з інструментів вирішення корпоративних спорів. Legal Bulletin. University of Economics and Human Scienses in Warsaw / «KROK» University in Kyiv. №1. 2020. С. 58- 65. URL: https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/286/232 (дата звернення: 06.10.2023).

Закон України «Про медіацію» (Відомості Верховної Ради Україні (ВРУ). 2022. №7. ст. 51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення: 06.10.2023).

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/represija (дата звернення: 06.10.2023).

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20.05.2015р. № 276. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015#Text (дата звернення: 06.10.2023)

Сайт Національної асоціації медіаторів України. Розділ «Реєстр медіаторів - членів НАМУ». URL: http://namu.com.ua/ua/members/?q=&region=&spec=2&lang= (дата звернення: 06.10.2023)

Платформа Mediation Help. Медіація в Україні. Розділ «Організації медіаторів». URL: https://www.mediation-help.com/about-mediation/ukraine/ (дата звернення: 06.10.2023)

Іваниця А. Медіація як спосіб врегулювання правових спорів в умовах воєнного стану. Науковий вісник ДДУВС. 2022. Спеціальний випуск №2. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2023/04/S2/s-2-2022-506-512.pdf (дата звернення: 06.10.2023)

Наказ Координаційного центру з надання правової допомоги від 02.12.2022р., № 402-аг «Про проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги». URL: https://legalaid.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nakaz-402-ah-02122022.pdf (дата звернення: 06.10.2023)

Степаненко Н.В. Європейські стандарти медіації в цивільно-правових спорах та їх упровадження в Польщі та Чехії. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №3. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/32 (дата звернення: 06.10.2023)

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 28. ст.250) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 06.10.2023)

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII від 02.06.2016р. зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 06.10.2023)

Downloads

Опубліковано

2023-12-21

Як цитувати

Григорчук М.В., & Микитин Р.С. (2023). МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ . Legal Bulletin, 120–130. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-120-130

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС