ГЕНЕЗА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A4

Ключові слова:

регулювання господарської діяльності, сучасні господарські відносини, розвиток госпо- дарського права, бізнес-середовище, міжнародні стандарти

Анотація

В межах цієї наукової статті здійснено огляд створення комфортного бізнес-середовища в Україні, яке є ключовим для залучення інвестицій, розвитку економіки та створення нових робочих місць. Розглянуто питання модернізації системи правового регулювання господарської діяльності, узгодження її з європейськими стандартами та нормами, які допоможуть зробити Україну привабливішою для іноземних інвесторів. Досліджено позитивні риси, які можуть сприяти розвитку інфраструктури, підвищенню конкурентоспроможності підприємств та розвитку нових галузей економіки. Проаналізована еволюція розвитку господарського права через швидкоплинність сучасних господарських відносин. У роботі зазначається необхідність пристосування до міжнародних стандартів, зокрема стандартів ЄС. Зазначено, що пристосування до міжнародних стандартів створює нові виклики, оскільки потребує постійного оновлення законодавства, а також адаптації до змін у глобальному бізнес-середовищі. Завдяки такому постійному розвитку з’являються нові проблеми, на які потрібно знаходити відповіді та ефективні рішення через вдосконалення законів та їх інтерпретацію. У статті йдеться також про процес, який може потребувати багатьох консультацій з експертами, публічних обговорень та роботи над удосконаленням правових актів. Також вказано, що напрямки таких змін можуть охоплювати регулювання електронної комерції, захист інтелектуальної власності, фінансові та податкові аспекти, а також відносини між суб’єктами господарювання. Незважаючи на інтенсивний та прогресивний розвиток законодавства, що регулює діяльність суб’єктів господарювання, системність змін у реалізації наданих їм можливостей може бути досягнута лише за умови забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів господарювання, який вбачається в розширенні засадничих положень щодо форм, засобів та способів врегулювання господарських спорів. Особливого значення це питання набуває в умовах зміни підходу до порядку встановлення ефективного способу захисту порушеного права або законного інтересу суб’єкта господарювання відповідно до нової редакції Господарського процесуального кодексу України, та розширення компетенції суду в частині визначення ефективного способу захисту відповідно до змісту порушення та заявлених вимог позивача.

Біографії авторів

Француз А.Й., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор

Цирин К.Л., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Ямкова І. М. Актуальні проблеми господарського права. Науковий вісник публічного та приватного права. 2015. Вип. 2. С. 52-57.

Гелич. Ю. О. Щодо питання про вдосконалення господарського законодавства України. Реформування системи господарського законодавства України. 2014. С. 13-15

Джуринський В. О. Правове становище господарських об’єднань в Україні. К.: Юрінком Інтер, 2013. 224 с.

Петруня В.В. Штрафні санкції в господарських зобов’язаннях: проблеми застосування. Підприємництво, го- сподарство і право. 2015. No 2. С. 46-49.

Григорчук М. В. Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання. Економіка та право. 2016. No 3. С. 90-99.

Федоренко Т.В. Форми та способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Порівняльно-а- налітичне право. 2016. No 5. С. 140-143.

Сенюта С. Я. Поняття та підстави захисту прав суб’єктів господарювання. Приватне право і підприємництво. 2016. Вип. 15. С. 143-146.

Петруня В.В. Критерії способів захисту прав суб’єктів господарювання. Юридичний вісник. 2014. No 4. С. 307- 311.

Григорчук М.В. Захист прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання: матеріальний та процесуальний аспекти. Теорія і практика правознавства. 2017. Вип. 1 (11). С. 1-13.

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Француз А.Й., & Цирин К.Л. (2024). ГЕНЕЗА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Legal Bulletin, (№11), 30–34. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A4

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>