ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПАРАДИГМИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-24-27

Ключові слова:

банкрутство, загальні засади, регулювання, неплатоспроможність.

Анотація

У статті проведено аналіз проблем правового регулювання та практичного застосування норм законодавства, що регулюють процедуру банкрутства. Нестабільність національної економіки та зменшення обсягів виробництва пророкує чітку тенденцію кризи платежів та значне зростання кількості підприємств, що ліквідуються у провадженнях про банкрутство. Закон України «Про банкрутство», був одним із перших законів, що були прийняті у країнах СНД та регулювали відносини неплатоспроможності суб’єктів господарювання. На жаль, вищезгаданий закон не являється зразком нормативного акта у сфері правового регулювання банкрутства. Велика кількість недоліків була виявлена судовою практикою. Нормативна база, яка регулює інститут банкрутства, потребує як розширення, так і вдосконалення. На сьогодні не внесені зміни до багатьох законодавчих актів, які регулюють процедуру банкрутства, а також правовідносин сторін та учасників банкрутства. До того ж бракує підзаконних нормативних актів, які б належним чином регламентували механізм практичного застосування даної процедури в Україні. Становлення національного законодавства в Україні пов’язане з труднощами, які зумовлюють виникнення правових проблем, спричиненими насамперед об’єктивними (економічними, соціальними, політичними) та суб’єктивними факторами. Одна з найголовніших об’єктивних причин виникнення правових проблем проявляється в тому, що прийняття деяких законодавчих актів відбувалось в умовах існування застарілого дореформеного законодавства, яке склалося у період панування державної власності як основи економічної системи та принципу демократичного централізму в керівництві економікою. І хоча проведена економічна реформа все ж таки внесла певні демократичні засади у правове регулювання господарських відносин, проте деякі суперечності із законодавством періоду адміністративно-командної економіки так і не були усунені. Суперечності законодавства не лише призводять до виникнення правових проблем у регулюванні господарських відносин, а й іноді безпосередньо є причиною правопорушень та зловживань з боку суб’єктів підприємництва. Крім того, відсутність чіткої і однозначної концепції на шляху подальшого розвитку ринкової економіки в Україні ставить законодавця у складне становище та спричиняє проблеми у ході розробки та прийняття нових, сучасних законопроектів. Виявлено, що деякі нормативно-правові акти на момент прийняття були розраховані на регулювання неіснуючих або малорозвинених суспільних відносин.

Біографії авторів

Француз А.Й., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін

Головата Н.В., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач вищої освіти ступеня магістр

Посилання

Гук О. В. Державне регулювання банкрутства в Україні / О. В. Гук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2017. № 15. С. 150–166.

Дробишева О. О. Проблеми державного регулювання механізму банкрутства в Україні / О. О. Дробишева // ЗДІА. 2011. № 1. С. 103–110.

Кришевич О. В. Доведення до банкрутства: кримінально правовий аспект та розмежування з шахрайством / О. В. Кришевич, І. О. Рощина // Юридичний вісник. – № 1(34). 2015. С. 143–147.

Марцин В. С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / В. С. Марцин, Н. Г. Міценко, О. А. Даниленко та ін. Львів : Ромус-Поліграф, 2002. 128 c.

Поляков Б. М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Б. М. Поляков. К. : Ін Юре. 2011. 560 с.

Титова О. В. Правове регулювання банкрутства в Україні: шляхи подальшого розвитку // Порівняльно-аналітичне право. 2015. Вип. 4. С. 167–171.

Щербина В. С. Актуальні проблеми господарського права: Навч. посібник / За ред. В. С. Щербини. К. : Юрінком Інтер, 2012. 528 с.

Ярема А. Г. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під ред. А. Г. Яреми, В. Г. Ротаня. К. : Реферат, 2015. 336 с.

Downloads

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Француз А.Й., & Головата Н.В. (2022). ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПАРАДИГМИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА. Legal Bulletin, 24–27. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-24-27

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають