РОЛЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-10-15

Ключові слова:

детективна діяльність; криміналістична тактика, оптимізація розслідування, засоби та межікриміналістичноїтактики,нові галузікриміналістичноїтактики

Анотація

У статті проведено аналіз наукових підходів вчених криміналістів щодо визначення сутності, суттєвих ознак поняття криміналістичної тактики, проблеми меж її застосування, проведено їх критичний аналіз. Досліджено актуальні проблеми визначення поняття «криміналістична тактика» та можливості застосування її засобів у різних видах правозастосовної діяльності в тому числі в діяльності приватних детективів. Запропоновано розгляд криміналістичної тактики в широкому та вузькому розумінні, виділяючи при цьому теоретичний та практичний аспект. Криміналістична тактика розглядається як науковий напрямок, а також використання практичних засобів криміналістичної тактики під час ведення діяльності приватного детектива. Пропонується визначення поняття «криміналістична тактика» саме в аспекті діяльності приватних детективів і окреслюються напрями подальших досліджень. Роль криміналістичної тактики у детективній діяльності є одним з таких кроків який має бути висвітленим та описаним не одним науковцем, адже криміналістична тактика являє собою основу детективної діяльності — це та важлива її особливість на якій практично тримається вся ефективність роботи приватного детектива, стратегія його дій, стратегія його поведінки, істинність його версій щодо тієї чи іншої ситуації, системність, психологічний вплив, аналітичні здібності. Саме тому називаючи тему актуальною можу стверджувати, що на сьогодні багато вчених вже дослідили тематику криміналістичної тактики, але у зв’язку із правовою невизначеністю існування інституту приватної детективної діяльності такі дослідження є не повними, адже вони не містять у собі досвіду осіб які ведуть детективну діяльність, саме на теренах України, підпорядковуючись саме українському регулюванню цієї діяльності. Проаналізувавши сучасні тенденції розвитку криміналістичної тактики, визначення основного інноваційного напрямку дослідження та проблем використання тактичних засобів у правозастосовній діяльності детектива, які забезпечують її ефективність та результативність, є вкрай важливим для безпосереднього ведення діяльності. У ході дослідження встановлено взаємозв’язок криміналістичної тактики із практикою, сучасними досягненнями науки й техніки, тенденціями розвитку криміналістики та інших наук, вказано на інтегративний характер криміналістичних знань, розглянуто сучасне розуміння поняття криміналістичної тактики, запропоновано його визначення із врахуванням традиційних та інноваційних підходів у криміналістичній науці.

Біографії авторів

Француз А.Й., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін

Кулініч К.С. , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач вищої освіти ступеня «магістр»

Посилання

Бєлкін Р. С. Курс криміналістики. В 3 т. Т. 3: Криміналістичні засоби, прийоми та рекомендації. Юрист, 1997. 480 с.

Баєв О. Я. Вибрані роботи з проблем криміналістики та карного процесу. Збірник, 2011. 609 с.

Бєлкін Р. С. Курс криміналістики: навчальний посібник для ВНЗ, 3 видання з доповненням. Закон і право,

837 с.

Волчецька Т. С., Хорьков В. Н. Можливості та перспективи використання криміналістики в адміністративному процесі. Правознавство: науково-теоретичний журнал, 2003. No 3 (248). С. 105-119.

Журавель В.А. Міжнаукові зв’язки криміналістики. Вісник Національної академії правових наук України. No 3 (74). 2013. С. 227-237.

7. 8.

Пещак Ян. Слідчі версії: криміналістичне дослідження. Вид-во «Прогрес», 1976. 226 с.

Філонов В.П. Причини злочинності. Дніпро: Січ, 1996. 188 с.

Шепітько В. Ю. Проблеми оптимізації науково-технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах

змагального кримінального провадження: матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 березня 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 144-147.

Downloads

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Француз А.Й., & , К. К. (2022). РОЛЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ. Legal Bulletin, 10–15. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-10-15

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>