ЛЮДИНА, ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИВАТНОГО ДЕТЕКТИВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-60-66

Ключові слова:

приватний детектив, людина, джерело інформації, спілкування

Анотація

Людина є ключовою ланкою в системі інформаційних джерел. Г. Лазутіна пропонує американську наукову традицію, де вона класифікується як «живе джерело», «і в цьому - не тільки прямий сенс: людина - суб'єкт діяльності, вона включена у природні й соціальні процеси безліччю зв'язків і тому як джерело інформації являється невичерпною». Дійсно, людина, з одного боку - свідок або учасник подій що, відбуваються навколо нас і тому виступає в якості носія інформації про ці події. З іншого боку, вона утримувач інформації про себе, про свій внутрішній, неповторний світ. І, нарешті, вона транслятор інформації, отриманої від інших. Робота приватного детектива полягає в тому, що за родом своєї діяльності деяку інформацію дізнається безпосередньо від людини. Особливість цього джерела інформації в тому, що він може відкритися або не відкритися для приватного детектива: як істота соціальна він сам програмує свою поведінку, це необхідно врахувати кожному детективу, який працює з цим джерелом інформації. Так найголовніше для детектива, це правильно працювати з джерелом інформації, особливо з таким як людина. Найголовніше це мистецтво психологічного спілкування, за допомогою якого, навіть у самих критичних ситуаціях не задівши почуттів людини можна отримати потрібну інформацію. Тому мистецтво говорити, а так само психологія спілкування дуже важливі навички у професії детектива. Знання, а головне вміння застосування цієї науки на практиці дозволяє отримати максимальну віддачу від роботи, так само придбати навички "досконалої поведінки". Психологія спілкування дає не тільки розуміння поведінки людей, але й спосіб мислення, процес спілкування людини з самим собою та іншими людьми. Психологічний аналіз професійних дій можливий при спостереженні за роботою на стадіях спілкування з партнерами.

Біографії авторів

Француз А.Й., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно- правових дисциплін

Новіцький В.Ю., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач вищої освіти ступеня магістр

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. № 30. Ст.141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1% (дата звернення 25.10.2022).

Шостак М. И. Журналист и его произведение: Практическое пособие. Москва, 1998. 96 с.

Горохов В. М. Слагаемые мастерства: учебное пособие Москва, 1982. 160с.

Ильченко С. Н. Интервью в журналистском творчестве: учебное пособие. Санкт-Петербург, 2003. 93с.

Аграновский В. А. Вторая древнейшая профессия: учебное пособие. Москва, 1999. 294с.

Дмитровский В. Как взять интервью // Именно это может спасти интервью от поверхностности. Театральная жизнь: учебное пособие Москва. 1997. 256 с.

Агутин А.В. Частный детектив в уголовном процессе : Монография. Нижний Новгород : Нижегородская правовая академия, 2001. 162 с

Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування: навчальний посібник. Київ, 2005. 336 с

Конфліктна сутність правоохоронної діяльності. НАВС: веб-сайт. URL: http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/up/lectures/lekckonfik2.doc (дата звернення 27.10.2022)

Грицай К. Аби бути зразком чемності та культури. Рідне Прибужжя. 2011. № 7. URL: http://www.rp.mk.ua/2011/01/abi-buti-zrazkom-chemnosti-ta-kulturi/ (дата звернення 27.10.2022).

Downloads

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Француз А.Й., & Новіцький В.Ю. (2022). ЛЮДИНА, ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИВАТНОГО ДЕТЕКТИВА. Legal Bulletin, 60–66. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-60-66

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають