СПІВРОБІТНИЦТВО СУБЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-67-72

Ключові слова:

приватна детективна діяльність, приватний детектив, детективні послуги, закон, співробітництво, оперативно – розшукова діяльність, контроль, договір.

Анотація

Наведено аргументи на користь запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні, його становлення та розвиток на сучасному етапі. Визначено необхідність законодавчого регулювання питань приватної детективної (розшукової) діяльності в контексті співробітництва з правоохоронними органами, зокрема з підрозділами Національної поліції України. Представлено авторське визначення приватної детективної діяльності, яку запропоновано визначити як дозволену органами Національної поліції України професійну підприємницьку діяльність приватних детективів та приватних детективних підприємств (агентств) щодо надання клієнтам детективних послуг з метою захисту їх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені законом. Відзначено, що авторське трактування передбачає включення до визначення терміну, який характеризує приватну детективну діяльність, як один із видів підприємницької діяльності, оскільки така діяльність здійснюється на договірній основі, передбачає одержання прибутку та має підлягати оподаткуванню, згідно діючого законодавства України. Також запропоновані шляхи співробітництва між суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності та підрозділами Національної поліції України. Відзначено, що основою ефективної співпраці між суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності та державними правоохоронними органами повинен стати унормований законом обмін інформацією. Це дозволить здійснювати не тільки окрему (самостійну) діяльність, але і проводити спільне планування та спільні заходи щодо попередження правопорушень. Автор зазначає, що найбільш перспективним співробітництво між приватними детективами та оперативно-розшуковими підрозділами Національної поліції може бути в галузі розшуку безвісно зниклих осіб, в тому числі дітей. При цьому, в такій співпраці приватні детективи можуть мати певні переваги. Порівняно зі співробітниками органів поліції, приватні детективи самі визначають розмір своєї робочої завантаженості, що буде сприяти найбільшій зосередженості на конкретній справі. Також надання послуг на платній основі буде сприяти сумлінному ставленню до покладених обов’язків, оскільки розмір грошової винагороди приватного детектива може коливатися залежно від результатів його роботи. Автором наведено аргументи на користь надання контролюючих повноважень у сфері приватної детективної діяльності органам внутрішніх справ України.

Біографії авторів

Француз А.Й., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно- правових дисциплін

Носенко Б.О., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач вищої освіти ступеня магіст

Посилання

Конституція України Конституція України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 30 вересня 2016 р.: (Офіц. текст). К.: Паливода А. В., 2016. 76 с.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015р.// Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303.

Про підприємництво: Закон України від 07 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 14. Cт. 168.

Про перелік органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-%D0%BF#Text (дата звернення 17.11.2022)

Про приватну детективну (розшукову) діяльність [Електронний ресурс] : Проект Закону України № 3726

від 28.12.2015. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580 (дата звернення 17.11.2022)

Захаров О. І. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / О. І. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2016. Вип. 12(2). С. 120-122.

Француз А.Й., Левішко І.В. Приватна детективна діяльність в Україні в контексті забезпечення конституційних прав і свобод людини. Правничий вісник Університету «КРОК». К., 2018. № 3. С. 149-154.

Downloads

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Француз А.Й., & Носенко Б.О. (2022). СПІВРОБІТНИЦТВО СУБЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Legal Bulletin, 67–72. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-67-72

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>