ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. У ПОГЛЯДАХ ІЛЛІ ШРАГА (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-84-89

Ключові слова:

земство, земське самоврядування, Ілля Шраг, Положення про губернські та повітові земські установи, Чернігівська губернія.

Анотація

У статті розкриваються погляди визначного українського правника та суспільно-політичного діяча Іллі Шрага на  особливості земського самоврядування в Україні у процесі реалізації земської реформи 1864 року та у період контрреформ, які були запроваджені у державі у 1890-х роках. Зазначається, що на основі порівняльного аналізу Положень про губернські і повітові земські установи від 1864 року та 1890 року дослідник на прикладі Чернігівської губернії показав специфіку функціонування земських інституцій. Він детально зупинився на процесі створення виборних земських установ які складалися з розпорядчих органів –  повітових і губернських зібрань, а також виконавчих органів,  якими на той час були повітові і губернські управи. Стверджується, що Положення про губернські та повітові установи визначали основні принципи функціонування земських установ. Дослідник зазначив, що у їх основу було закладено виборні всестанові основи, однак передбачалася перевага для представників дворянства. Проаналізовано погляди Іллі Шрага на вибори до органів місцевого самоврядування. Дослідник відзначив, що Положення 1864 року регламентувало проведення виборів на трьох виборчих з'їздах: повітових землевласників, міських виборців і сільських громад. Незважаючи на встановлений економічний та майновий ценз, вибори мали всестановий характер. Зазначається що в процесі прийняття у 1890 році нового  Положення про земські установи права і повноваження земських постанов були суттєво звужені. На цьому наголошував дослідник, вбачаючи у таких діях надмірний централізм і укріплення принципів самодержавства з боку офіційної влади. Відзначається що нове Положення поновлювало становість виборчих груп та суттєво підсилило представництво у земських інституціях дворянських представників. Показано спостереження дослідника про те, що згідно нового Положення скасовувались сільські виборчі з'їзди, а представників від селян призначав губернатор з кола тих осіб, які були обрані на волосних зібраннях. Відображено висновки Іллі Шрага про те, що офіційна влада своїми діями всяко обмежувала самостійність земств та регулярно посилювала їх залежність від адміністративних органів.

Біографія автора

В.В. Корольова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.ю.н., доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін

Посилання

Білокінь М. В. Земське самоврядування і державна влада у російській імперії. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2002. Вип. 17. С.185-190.

Макієнко О. А. Організація служби діловодства в земських управах на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Історичний архів. Наукові студії. Миколаїв, 2010. Вип. 5. С. 18-22.

Гончаренко В. Д. Органи земського самоврядування в Україні у другій половині XIX – на початку XX ст. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Х.: Право, 2003. Вип. 6. С. 139-152.

Демченко Т. Батько Шраг: монографія. Чернігів : Десн. правда, 2008. 264 с.

Хижняков В. М. Чернігівська старовина. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. 352 с.

Рахно О. Земська реформа 1864 р. і утворення органів земського самоврядування в Чернігівській губернії. Сiверянський лiтопис. 2010. № 6. С. 101-111.

Шраг І. Лист ІІІ. І. Л. Шраг. Документи і матеріали / упор. В. М. Шевченко, Т.П. Демченко, В. І. Онищенко. Чернігів, 1997. С. 71-82.

Downloads

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Корольова, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. У ПОГЛЯДАХ ІЛЛІ ШРАГА (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ). Legal Bulletin, (№9), 84–89. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-84-89

Номер

Розділ

РОЗДІЛ IV. ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО