Проблемні аспекти досудового врегулювання господарських спорів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-47-53

Ключові слова:

господарські спори; досудове врегулювання, правова природа, класифікація, механізм, претензійне провадження, альтернативні способи.

Анотація

 

Анотація. Стаття присвячена основним проблемам такого важливого інституту права, як досудове врегулювання господарських спорів. В роботі розглядаються суспільні відносини у сфері досудового врегулювання правових суперечок, пов’язаних зі здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності, у їхньому взаємозв’язку з механізмом розгляду і вирішення справ в господарських судах. Авторами досліджено правову природу і сутність досудового розв’язання господарських спорів; проаналізовано його види; визначено основні підходи до аналогічного розв’язання господарських спорів в розвинених країнах. В дослідженні звертається увага на те, що сьогодні основним видом досудового врегулювання господарських спорів у правовому полі України є претензійне провадження, описано його механізм. Розглядаючи перспективи розвитку інших досудових інструментів вирішення господарських спорів в Україні, крім претензійного провадження, які активно використовуються за кордоном, слід зазначити, що розбіжності, які виникли між сторонами правовідносин, можуть бути розв’язані мирним шляхом. Доведено, що медіація є альтернативними щодо судового процесу процедурами вирішення спору. Медіація (посередництво) є самостійним видом (способом) альтернативного вирішення спорів. Медіація – переговори сторін за участю медіатора з метою врегулювання спору (спорів) сторін шляхом вироблення ними взаємоприйнятої угоди. Медіацію можна розцінювати як засіб спрощення і поліпшення доступу не тільки до справедливості, але і правосуддя в цілому. Запропоноване розширення сфери досудового порядку врегулювання спорів та його видів, що, на думку авторів, дозволить виявити дійсні причини спорів між сторонами конфлікту. Обгрунтовано, що на сьогоднішній день інститут досудового врегулювання правових спорів – комплексне міжгалузеве правове явище являє собою самостійну легітимну форму захисту прав і законних інтересів суб’єктів права, спрямовану на врегулювання приватно-правових, а у випадках, прямо передбачених законом, публічно-правових конфліктів.

Біографії авторів

В.В. Корольова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.ю.н., доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Д.А. Дикун , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Носырева Е.И. Классификация альтернативных форм разрешения правовых конфликтов: теория и практика США. Развитие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов: Учебно-методическое пособие. Саратов, 1999. 317 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст.144.

Господарський процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (Дата звернення 01.02.2022).

Дегтярев С.Л. Соотношение частных и публично-правовых интересов при заключении мирового соглашения по одному из заявленных требований в арбитражном процессе. Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 4. С. 23-25.

Носырева Е. И. Альтернативное разрешение споров в США. М., Городец, 2005. 520 с.

Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes / S. Goldberg [et al.] . N.Y., 2012. P. 2-3.

Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия. М., 1997. 972 с.

Zusman D. E. Mediation and other alternative dispute resolution methods an analysis. P. 35.

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters // OJ. L 136. 24.05.2008. P 3-8.

Закон України «Про третейські суди». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (Дата звернення 01.02.2022).

Downloads

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Корольова, В., & Дикун , Д. (2022). Проблемні аспекти досудового врегулювання господарських спорів. Legal Bulletin, 47–53. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-47-53

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають