ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-64-70

Ключові слова:

удові виконавці, примусове виконання судових рішень, Середньовічна Франція, Нижні Країни, боргові зобов’язання, звернення стягнення на майно.

Анотація

В межах цієї наукової статті здійснено огляд розвитку систем, що забезпечують виконання боржниками своїх грошових зобов’язань. Здійснено огляд таких систем від найдавніших епох (Вавилон) до сучасного українського регулювання. Розглянуто питання позбавлення волі за невиконання боргових зобов’язань та вказано, що лише у середині XX століття людство дійшло до того, що вирішило на рівні міжнародного права заборонити позбавлення волі за такі дії боржника. Досліджено, що особи, уповноважені на вчинення примусових дій щодо стягнення боргів, існували у Римській імперії. Проаналізовано розвиток судових виконавців у Нідерландах від часів середньовіччя до сучасності. Вказано на великий вплив законодавства Франції на розвиток системи виконання судових рішень у Нідерландах. У роботі зазначається про ризики для життя і здоров’я судових виконавців у часи середньовіччя на території сучасних Нідерландів, а також вказано на законодавчий захист судових виконавців у тогочасній Франції. Зазначено, що в сучасній Україні передбачено кримінально-правовий захист державних та приватних виконавців. Досліджено, які риси примусового виконання рішень у попередні епохи знайшли своє відображення у наші часи. В українському законодавстві тривалий час існувала норма про надання боржнику часу на самостійне виконання судового рішення, як і в середньовіччі на території Нідерландів. Як і тоді, так і зараз боржник може запропонувати майно, на яке слід звернути стягнення. Описано процедуру примусового продажу майна та порівняно її із сучасною процедурою. Специфіка примусового продажу майна на аукціоні 500 років тому обумовлена тогочасними реаліями: оголошення про продаж майна здійснювалися у церкві та на базарі, а сам процес продажу тривав, поки горіла свічка, а надалі угоду затверджував суд. Єдине, що залишилося незмінним до сьогодні – це принцип, за якого покупцем майна ставав той, хто запропонує на аукціоні найвищу ціну. У статті йдеться про також про інші функції, які виконували судові виконавці у минулі часи. Також вказано, що і нині у правових актах Ради Європи щодо примусового виконання рішень зазначено про можливість покладення на судових виконавців виконання інших функцій.

Біографії авторів

В.В. Корольова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.ю.н., доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін

Д.Ю. Іщенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Агенція з питань виконання рішень. Статистика 2021: веб-сайт. URL: https://www.ae.org.ua/stat2021/ (дата звернення: 27.05.2023).

The Code of Hammurabi: веб-сайт. URL: https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp. (дата звернення: 27.05.2023).

Rord Richard. Imprisonment for Debt. Michigan Law Review, Vol. 25, No. 1 (Nov., 1926), pp. 24-49 (26 pages). DOI: https://doi.org/10.2307/1278990

Протокол No 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї (укр/рос) : Протокол; Рада Європи від 16.09.1963 No 4. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_059 (дата звернення: 31.05.2023).Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : Пакт; ООН від 16.12.1966. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_043 (дата звернення: 01.05.2023).

The History of the ‘Huissier De Justice’ in the Low Countries. ENFORCEMENT AND ENFORCEABILITY: TRADITION AND REFORM, C.H. van Rhee, A. Uzelac, eds., Antwerp: Intersentia, 2010, M-EPLI Working Paper No. 2011/15. URL: https://ssrn.com/abstract=1799253.

Стеценко Н. С. Органи виконання судових рішень у Франції, Німеччині, Австрії та Італії у XIX cm. Форум права. 2015. No 4. С. 273-281 URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_4_49.pdf.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 No 2341-III. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14 (дата звернення: 01.05.2023).

Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 No 606-XIV. Верховна Рада України (втратив чинність). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/606-14 (дата звернення: 31.05.2023).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 No 435-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15 (дата звернення: 31.05.2023).

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 No 1403-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1403-19 (дата звернення: 02.05.2023).

Guidelines for a better implementation of the existing Council of Europe’s Recommendation on enforcement, adopted by the CEPEJ at its 14th plenary meeting (Strasbourg, 9 – 10 December 2009): веб-сайт. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1565277 (дата звернення: 02.05.2023).

Асоціація приватних виконавців України створена. Юридична газета оnline. URL: https://yur- gazeta.com/golovna/asociaciya-privatnih-vikonavciv-ukrayini-stvorena.html (дата звернення: 02.05.2023).

van Rhee, Cornelis Hendrik. The History of the ‘Huissier De Justice’ in the Low Countries. ENFORCEMENT AND ENFORCEABILITY: TRADITION AND REFORM, C.H. van Rhee, A. Uzelac, eds., Antwerp: Intersentia,

, M-EPLI Working Paper No. 2011/15. URL: https://ssrn.com/abstract=1799253.

Downloads

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Корольова, В., & Іщенко, Д. (2023). ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. Legal Bulletin, (№9), 64–70. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-64-70

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС