Історія становлення та розвитку інституту банківської таємниці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-54-61

Ключові слова:

банк, банківська діяльність, правове регулювання, банківська таємниця, нормативні акти.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню історї становлення та розвитку інституту банківської таємниці. Встановлено, що на ранніх етапах розвитку банківської системи регулювання процесів діяльності банківських установ здійснювалось першою особою держави (імператором) та вищим законодавчим органом шляхом видання нормативно-правових актів. Доведено, що на ранніх етапах регулювання діяльності банківських установ здійснювалось на підставі розгалуженої системи нормативно-правових актів. З плином часу намітилась тенденція, яка і зараз не втрачає своєї актуальності, до систематизації та уніфікації законодавства. Обгрунтовано, що тільки у 80-х роках ХХ століття в Радянському Союзі розпочалися процеси, пов’язані з реформуванням як політичної системи, так і економічної. Саме з цим періодом можна пов’язувати початок відродження інституту банківської таємниці. На основі історичного дослідження інституту банківської таємниці розкрито певні закономірності розвитку банківської таємниці, які вплинули на подальше формування зазначеного інституту. Зокрема було встановлено, по-перше, що протягом розвитку інституту банківської таємниці її незмінним змістом залишалися відомості про вкладників, таємниця вкладу, таємниця рахунку та операцій; по-друге, історія розвитку інституту банківської таємниці сприяла зміцненню позиції вкладників від необґрунтованого заволодіння інформацією, що становить банківську таємницю, слідчими органами, оскільки дані відомості могли видаватися лише за наявності у провадженні кримінальної справи. Ця норма є історичним фактом, що склався і до недавнього часу застосовувався на практиці, а його скасування завдасть значної шкоди стабільності інституту банківської таємниці, і навіть зробить незахищеними позиції вкладників, оскільки правоохоронні органи можуть запитати у банка інформацію, яка становить банківську таємницю без наявного кримінального провадження.

Біографії авторів

В.В. Корольова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.ю.н, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Л.В. Ляшенко , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувачка ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Central Banks at a Crossroads: What Can We Learn From History? / edited by Bordo M. D. and others. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 714 p.

Арбузов С. Г., Колобов Ю. В., Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківська енциклопедія. Київ: Центр наукових досліджень Національного банку України, Знання, 2011. 504 с.

Старинський М. В. Порівняльне банківське право. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 299 с.

Законы вавилонского царя Хаммурапи. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm (дата звернення 01.03.2022)

Тосунян Г.А. Банковское право. URL: http://yourlib.net/content/category/23/42/51/ (дата звернення 01.03.2022)

Устав Нашего Ассигнационного Банка от 23.12.1786 г. URL: http://imwerden.de/pdf/polnoe_sobranie_zakonov_tom22_1784–1788_1830.pdf – HYPERLINK (дата звернення 01.03.2022)

Устав Государственного банка. URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/250/778.html (дата звернення 01.03.2022)

Макарчук В.С. Коритко Л.Я. Характеристика австрійського господарського законодавства XIX – поч. XX ст. Прикарпатський юридичний вісник. 2013. Вип. 1(3). С. 76-86.

Бойко І. Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.). Вісник Львівського університету. Серія юридичні науки. 2013. Вип. 57. С.88-96.

Казаков Ю. Ю. Сучасні тенденції розширення кола суб’єктів, які мають право вимагати розкриття інформації, що містить банківську таємницю в українському законодавстві, як ознака трансформаційних змін інституту банківської таємниці. Правова держава. 2016. № 21. С. 31-38.

Збір законів і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України. Харків: Друга Радянська Друкарня, 1921. 196 с.

Збірник узаконень та розпоряджень Робітниче-Селянського Уряду України. Харків : Друкарня УВО ім. Фрунзе, 1925. 508 с.

Цивільний кодекс УРСР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06#Text (дата звернення 01.03.2022)

Зібрання постанов ради Міністрів СРСР. М., Юридична література, 1977. 456 с.

Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою України 16 лип. 1990 р. Відомості Верховної Ради України. 1990. № 31. Ст. 429.

Про економічну самостійність Української РСР: Закон Української радянської соціалістичної республіки. Відомості Верховної ради УРСР (ВВР). 1990. №34. Ст.499.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20.03.1991 № 872-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-12#Text (втратив чинність) (дата звернення 01.03.2022)

Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 № 1543-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12#Text(дата звернення 01.03.2022)

Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (дата звернення 01.03.2022)

Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова Національного банку України; Правила від 14.07.2006 № 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06#Text (дата звернення 01.03.2022)

Downloads

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Корольова, В., & Ляшенко , Л. (2022). Історія становлення та розвитку інституту банківської таємниці. Legal Bulletin, 54–61. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-54-61

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають