УЧАСТЬ ІЛЛІ ШРАГА В УКРАЇНСЬКОМУ ГРОМАДСЬКО- ПРОСВІТНИЦЬКОМУ І ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ РУСІ НА ПОЧАТКУХХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-33X-2023-07-12-17

Ключові слова:

адвокат, Ілля Шраг, товариство «Просвіта», (р)осійська імперія, Товариство українських поступовців, Чернігівська губернія, українські землі.

Анотація

У статті здійснюється аналіз участі Іллі Шрага в українському і громадсько- просвітницькому і політико-правовому русі на початку ХХ ст. Зазначається, що державно-правові орієнтири Іллі Шрага базувалися навколо питань захисту прав рідної мови, особливостей правового статусу українського населення, земельного питання та інших важливих питань життєдіяльності суспільства. Особливо виразно державно-правові погляди Іллі Шрага простежуються у ході його активної участі в суспільно-політичних процесах, які відбувалися на території українських земель. Його участь в українському національному русі

сприяла об’єднанню свідомих діячів того часу на ниві розв’язання українського питання. Він намагався налагодити тісні контакти із західноукраїнськими діячами, спільна діяльність з якими дала можливість актуалізувати у суспільстві соборницькі ідеї, підняти на новий рівень питання української національної автономії. Водночас більш продуктивною стала співпраця в політичній, культурній, суспільний та просвітницькій діяльності. Наголошується, що І. Шраг плідно працював на ниві просвітництва, заснування фахових та культурно-освітніх громадських організацій, чим надавав суттєвого імпульсу суспільно-політичним перетворенням у різні часові проміжки розвитку українського суспільства. У процесі своєї діяльності він неодноразово був рупором українського населення щодо відстоювання ідей власної автономії та національної самоідентичності. Зауважується, що одним із важливих чинників розвитку українського суспільства І. Шраг вважав просвітницький і політико-правовий рух. Провідним завданням у цьому контексті він вбачав безпосередню участь відомих діячів того часу у культурно-просвітницькій діяльності, яка поряд із суспільно- політичними ініціативами мала сприяти формуванню української національної свідомості і ідентичності. Маючи належну фахову освіту він чітко усвідомлював, що єдність української нації та її розвиток визначається комплексом якісних здобутків у культурній, науковій, соціальній та інших сферах суспільно-політичного життя, що сприяє належному розвитку української державності.

Біографії авторів

Француз А.Й., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін

Степаненко Н.В., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор філософії в галузі права,
доцент кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

Бойко В. М., Демченко Т. П., Оніщенко О. О. 1917 рік на Чернігівщині: історико-краєзнавчий нарис. Чернігів: Сіверянська думка, 2003. 126 с.

Даниленко С. Українська інтелігенція в Русі за національно-культурне відродження (др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) // Український історичний збірник. 2013. Вип. 16. С. 119-130.

Катренко А. М., Катренко Я. А. Їх об’єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу (Листи І. Л. Шрага М. С.Грушевському). К.: [б. в.], 2009. 64 с.

Кінзерська Т. В. Становлення творчої особистості Іллі Шрага в контексті суспільно- політичних процесів в українських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 4-5 грудня 2020 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2020. С. 16-19.

Мінченко М. В. Адвокатура міста Чернігова 1885-1915 рр. // 9 Всеукр. студ. наук.-практ. конф. Правозахисний рух: історія та сучасність. УРЛ: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6757 (дата звернення: 15.06.2022).

Скальський В. В. Діяльність адвокатів в період Центральної Ради 1917–1918 рр. // Адвокатура України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу. Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2013. С. 89-93.

Фомська С. М. Становлення та діяльність чернігівської «Просвіти» (1906-1908 рр.) // Сiверянський лiтопис. 2010. No 2-3. С. 185-192.

Фомська С. М. Порівняльна характеристика статутів Чернігівського товариства «Просвіта» 1906 і 1920 рр. // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. К.: Глухів, 2013. Вип. 6. С. 420-423.

Шара Л. Особовий склад Чернігівської міської управи (1901-1917 рр.) // Сiверянський лiтопис. 2014. No 5. С. 34-43.

Швидченко Т., Губський С. Українська революція та державотворення 1917–1921 рр.: становлення національної державності (партійно-організаційний спектр // Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських політичних партій і громадсько-політичних об’єднань) / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, С. І. Губський, А. В. Іванець, І. Й. Краснодемська, Д. В. Толочко, Т. М. Швидченко, Т. М. Шевченко. К., 2018. С. 5-116.

Downloads

Опубліковано

2023-02-25

Як цитувати

Француз А.Й., & Степаненко Н.В. (2023). УЧАСТЬ ІЛЛІ ШРАГА В УКРАЇНСЬКОМУ ГРОМАДСЬКО- ПРОСВІТНИЦЬКОМУ І ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ РУСІ НА ПОЧАТКУХХ СТ. Legal Bulletin, 12–17. https://doi.org/10.31732/2708-33X-2023-07-12-17

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА