ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A15

Ключові слова:

інформація, інформаційна безпека, інформаційний простір, національ- на безпека, інформаційна культура, медійна та інформаційна грамотність, гібридна війна,і нформаційне право

Анотація

Проблема забезпечення інформаційної безпеки в глобальному світі не оми- нула й Україну. Наша держава, особливо з початком повномасштабної російсько-української війни, постійно потерпає від кібератак на інформаційну інфраструктуру держави (програм- не забезпечення органів державної влади, державні сайти, інформаційно-технічне забезпечення стратегічних державних об’єктів, банківських установ), тотального антиукраїнського інформаційного впливу, поширення дезінформації, просування ідей сепаратизму, розбрату та насильства. Ворог, за допомогою найрізноманітніших технік інформаційного впливу на українців, намагається підірвати основи національної безпеки держави, посягнути на куль- турну ідентичність українського народу, зруйнувати дипломатичні стосунки та міжнародні домовленості між Україною та її стратегічними партнерами, розпалити всередині країни міжнаціональні, міжконфесійні конфлікти, і врешті, посягнути на конституційний лад та територіальну цілісність держави.

Не тільки вітчизняні медіаресурси сьогодні, але навіть відомі світові видання, в силу різних обставин, часто висвітлюють інформацію та події, які відбуваються в Україні однобічно чи неповно, порушуючи її цілісність. Населення держави в умовах гібридної війни де- далі більше зазнає інформаційно-психологічного тиску на свідомість. Усе наведене свідчить про необхідність вироблення в Україні механізмів потужного захисту конфіденційності, доступності та цілісності інформації, що унеможливить різного роду посягання на законні права та інтереси громадян, приватних та державних організацій, держави в цілому.

У статті висвітлено зв’язок інформаційної безпеки з її родовою категорією – національною безпекою, проаналізовано чинники, які впливають на цілісність, доступність та конфіденційність інформації. Звернено увагу читача на необхідності розвитку інформаційної культури суспільства, що дозволить чинити гідний опір тим загрозам, які постають перед сучасною Україною в умовах повномасштабної, і водночас, гібридної війни з потужною інформаційною складовою.

Біографія автора

Биков О.М., Університет економіки та права «КРОК»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

Аніщук В. Інформаційна безпека як об’єкт посягання злочинів проти основ національної безпеки України. На- уковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. Випуск 77: частина 2. 2023. С. 139-143. URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/06/25-2.pdf (дата звернення: 26.12.2023).

Войціховський А.В. Інформаційна безпека як складова системи національної безпеки (міжнародний і зарубіж- ний досвід). Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Право». Випуск 29. 2020. С. 281-288.

Залєвська І. І., Удренас Г. І. Інформаційна безпека України в умовах Російської військової агресії. Південноу- країнський правничий часопис. 2022. С. 20-26.

Котерлін І. Б. Інформаційна безпека в умовах воєнного стану у аспекті забезпечення інформаційних прав та свобод. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. No1. 2022. С. 145-150.

Новородовський В. Інформаційна безпека України в умовах російської агресії. Соціум. Документ. Комуніка- ція. (9). 2020. С. 150-179. URL: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/285/228 (дата звернення: 26.12.2023).

Панченко О. Інформаційна складова національної безпеки. Вісник Національної академії Державної прикордон- ної служби України. 2019. Випуск 3. С. 1-11. URL: https://www.rdc.org.ua/download/stati/Informational-warehouse. pdf.

Про національну безпеку. Закон України No 2469-VIII від 21.06.2018р. зі змінами та доповненнями. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19(дата звернення: 26.12.2023).

Радевич Н. Інформаційна безпека України в контексті Євроінтеграції. Міжнародний науковий вісник. No1-2 (23-24). 2021. С. 133-145.

Степко О. М. Аналіз головних складових інформаційної безпеки держави Науковий вісник національного авіа- ційного університету. Т. 1. No 3. 2011. С. 90-99. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/alexi,+3214-8601-1-CE%20(2). pdf(дата звернення: 26.12.2023).

Швед В. Роль соціальних мереж у зростанні інформаційної безпеки держави. Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти: Збірник матеріалів Міжнародної науко- во-практичної конференції (Київ, 28 березня 2023 р.). У 2-х томах. Том 1. Київ: ВАІТЕ. 2023. 464 с. URL: https:// hozpravoreposit.kyiv.ua/ bitstream/handle/765432198/213/DevelopmentOfUkraine_vol1.pdf?sequence=1#page=186 (дата звернення: 26.12.2023).

Шевчук М. О. До питання генези поняття інформаційної безпеки як складової національної безпеки. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. Випуск 78: Частина 2. 2023. С. 134 - 139. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/285994/280058 (дата звернення: 26.12.2023).

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Биков О.М. (2024). ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ. Legal Bulletin, (№11), 109–115. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A15

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО