ПРОБЛЕМА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-71-76

Ключові слова:

штучний інтелект, права і свободи людини і громадянина, інформаційна безпека, загрози в інформаційній сфері, кібербезпека, електронне голосування, виборчий процес

Анотація

У запропонованої статті автори продовжують розгляд питання  штучного інтелекту щодо захисту  прав  і свобод людини під час  виборчого процесу. Встановлено, що використання технологій штучного інтелекту спрямовано на захищат  прав  людини на гідність як основне та основоположне право особи, споконвічне для всіх інших прав і свобод, а порушення будь-яких прав таким чином можна вважати порушенням права до людської гідності.  

Обгрунтовано, що виникнення загроз правам людини в тій чи іншій формі при використанні штучного інтелекту потребує пошуку шляхів подолання ризиків і загроз правам людини та належного функціонування правозахисного та правовідновлювального механізму.  

У роботі грунтовано висвітлено вплив штучного інтелекту на реалізацію виборчого права в Україні та зарубіжних країнах. Використано система наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, що здійснюють суттєвий вплив на реалізацію прав і свобод людини і громадянина в Україні. Проаналізовано сучасний стан правового  забезпечення прав та свобод людини в Україні, встановлено нормативні документи, які потребують доопрацювання. Доведено, що під особливою загрозою внаслідок впливу штучного інтелекту виявилися наступні права  та свободи, зокрема свобода вираження поглядів, право на свободу пересування, право на свободу і чесні вибори, право на справедливий суд, право на повагу до приватного та сімейного життя. Відзначено, що Україна не стоїть осторонь процесів удосконалення правового регулювання технологій штучного інтелекту та виражає прагнення зайняти значний сегмент світового ринку технологій штучного інтелекту, провідні позиції у міжнародних рейтингах. Очікується, що технології штучного інтелекту сприятимуть трансформації економіки, ринку праці, державних інституцій та суспільства загалом. Їх застосування надасть можливість зменшити обсяги витрат і підвищити ефективність виробництва, якість товарів та послуг. Доведено, що згідно з преамбулою до «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»  від 20 березня 1952 р., основні права та свободи людини найкраще забезпечуються «через ефективну політичну демократію».  

Проаналізовано статті Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, де кожен громадянин без будь-якої дискримінації та без необґрунтованих обмежень повинен мати право і можливість брати участь у державних справах як безпосередньо, так і через обраних представників.  

Доведено що процес голосування та процес автоматичного підрахунку голосів забезпечується виключно за допомогою електронних пристроїв та спеціального програмного забезпечення. 

Біографії авторів

А.Й. Француз, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри

державно-правових дисциплін

Н.В. Степаненко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор філософії в галузі права, доцент кафедри теорії та історії держави і права

А.Є. Шевченко , Державний податковий університет

доктор юридичних наук, професор,завідувач кафедри теоретико-правових дисциплін

Downloads

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Француз, А., Степаненко, Н., & Шевченко , А. (2023). ПРОБЛЕМА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ. Legal Bulletin, (№9), 71–76. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-71-76

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>