ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-05-81-90

Ключові слова:

приватна детективна діяльність, законодавство України, правоохоронні органи, механізми адаптації, міжнародні принципи і стандарти, громадянське суспільство

Анотація

Стимулювання і розвиток приватних детективних агентств: охоронних фірм, служб безпеки і різного роду громадських правоохоронних формувань - є необхідним ресурсом для протидії високого рівня злочинності. Безпека є одним із найважливіших факторів розвитку країни. На це вказують загальновідомі та беззаперечні статистичні дані країн з низьким рівнем злочинності. Правоохоронні органи через об’єктивні й суб’єктивні причини (недостатнє фінансування з державного бюджету, недовіра громадян, корупційні схеми, перевантаженість правоохоронних органів, незначна кількість висококваліфікованих кадрів) не можуть у повному обсязі забезпечити безпеку суспільства від протиправних дій. Саме сукупність інститутів приватних детективних агентств та різного роду громадських правоохоронних формувань, яким можуть належати деякі із суто правоохоронних функцій і ознак, можуть значно зменшити навантаження на правоохоронні органи. Штучне й тривале стримування легалізації детективної діяльності завдає непоправної шкоди не тільки вже існуючим суб’єктам приватної детективної діяльності та охочим займатися таким видом підприємництва, а й інтересам громадян, які потребують подібних послуг, а також державним інтересам та іміджу України на міжнародній арені. Тому в Україні назріла необхідність якнайшвидшого прийняття Закону «Про приватну детективну діяльність». На сучасному етапі розвитку суспільних відносин у сфері запобіжної діяльності детективів потребує законодавчої легалізації приватна детективна діяльність з відповідним передбаченням її запобіжного впливу на злочинність. Надання приватним детективам і їх об’єднанням офіційного статусу є нагальною потребою подальшого розвитку та підвищення ефективності реалізації державою її правоохоронної функції. При цьому слід зазначити, що самі приватні детективи і детективні агентства повинні отримати повноцінний статус суб’єктів реалізації правоохоронної функції в державі, що передбачає наділення їх відповідними повноваженнями у цій сфері. Закордонний досвід свідчить, що реалізація правоохоронної функції держави можлива за участі представників приватного сектору, де певну частину функцій у цій сфері можуть виконувати приватні детективи та детективні агентства.

Біографії авторів

А.Й. Француз, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно- правових дисциплін

А.С. Істоміна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач вищої освіти ступеня «магістр»

Посилання

Конституція України: станом на 1 вересня 2016 / Верховна Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с.

Гришко В. І. Розвиток недержавної правоохоронної діяльності в Україні: історико-правове дослідження. Держава та регіони. Сер. Право. 2018. Вип. 3. С. 146-150.

Мулявка Д. Г., Шиллє Д. А. Поняття та ознаки приватної детективної (розшукової) діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. No 2. С.345–347.

Даниленко С. К. Поняття, зміст детективних послуг та перспективи їх розвитку в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. No 3. С. 84–86.

Волинська А. М. Правова доктрина щодо надання детективних послуг. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2016. No. 12. С. 81–86.

Проект Закону України “Про приватну детективну діяльність” від 04.02.2020 р. Відомості Верховної Ради України. 2020. No 3010. 16 с.

Юридична енциклопедія: в 6-и т. Т.2. Київ: Укр. енциклопедія, 1998. 634 с.

Великий енциклопедичний юридичний словник. За ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юрид. думка, 2007.

с.

Downloads

Опубліковано

2022-10-27

Як цитувати

Француз, А., & Істоміна, А. (2022). ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ. Legal Bulletin, 81–90. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-05-81-90

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>