ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ УРБАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-05-47-58

Ключові слова:

урбанізація, аспект, судова практика, дозволи, теорія.

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню питання визначення поняття, змісту і особливостей застосування дозвільних процедур у сфері урбанізації. Звернено увагу на саме поняття містобудування, урбанізації та містобудівної діяльності. Здійснено спробу пов’язати поняття містобудування та урбанізації – на рівні саме теорії. Звернено увагу на об’єкти містобудування. Вказується на наявність відповідної спеціалізації, покликаної вивчати основні положення теорії містобудівної діяльності, можливості її реалізації на практиці. Досліджено та узагальнено теоретичне розуміння поняття дозвільних процедур у сфері урбанізації, що дозволило виявити та узагальнити проблеми їхнього оформлення та видачі. Розкрито детально поняття самих дозвільних процедур у сфері урбанізації, висвітлено недоліки їхнього застосування на практиці та законодавчого їхнього регулювання, запропоновано зміни для покращення даної ситуації. Визначено коло суб'єктів правовідносин по дозвільних процедурах у сфері урбанізації, їх відповідальність, контроль за їх діяльністю. На прикладі практики Європейського суду з прав людини показані ключові аспекти функціонування дозвільних процедур у сфері урбанізації, так само як і проблеми та недоліки їхнього функціонування, надано пропозиції усунення відповідних вказаних недоліків. Так само було застосовано практику зарубіжних країн, передусім європейських, у сфері регулювання та застосування таких дозвільних процедур. Враховано вітчизняну практику законодавчого врегулювання положень про дозвільні процедури у сфері урбанізації. Охарактеризовані змістовне наповнення і застосування дозвільних процедур в практичній діяльності суб'єктів правовідносин по дозвільних процедурах у сфері урбанізації. Показано, що вони є різними залежно від типу та складності зведення певного об’єкта містобудування. Наведені приклади практичного досвіду інших країн в питанні застосування дозвільних процедур та питання надання їх певним суб’єктам підприємницької та громадської діяльності. З урахуванням додатково вітчизняного досвіду був підведений підсумок вирішення проблемних аспектів дозвільних процедур у сфері урбанізації.

Біографії авторів

А.Й. Француз, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України,доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно- правових дисциплін

М.Ю. Онисковець, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

«Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 р. № 45. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11. (дата звернення 30.09.2022).

CASE OF IVANOVA AND CHERKEZOV v. BULGARIA. Application no. 46577/15 STRASBOURG 21.04.2016) URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{"itemid":["001-162117"]} (дата звернення 30.09.2022).

Cellmer R., Jasinski J. Analysis of housing development activity in Poland in 2005-2014. Real Estate Management and Valuation. 2016. Vol. 24. № 4. P. 49.

Overview of the Court’s case-law from 1 January to 15 June 2016. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Short_ Survey_January_June_2016_ENG.pdf (дата звернення: 19.09.2012).

Апанасенко К.І. Класифікація документів дозвільного характеру і прав за ними. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2018. № 1 (106). C. 58-78.

Апанасенко К.І. Про правовий режим дозвільних документів у сфері містобудування. Журнал «Економіка та право». 2018. № 3 (51). С. 15-26.

Балик Т.В. Шляхи підвищення ефективності використання організаційно-економічного механізму містобудування в розрізі регіональної політики. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. 2007. Вип.4, ч.1 (13). С. 4-12.

Банчук О.А. Проблеми теорії та практики інспекційної діяльності публічної адміністрації в Україні. Київ: КонусЮ, 2009. 272 с.

Бізнес-середовище в Україні - 2007: Звіт. Міжнародна фінансова корпорація в рамках Проекту «Розвиток підприємництва в Україні». Київ, 2007. 56 с.

Буряченко А.Є. Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та соціального розвитку. Вчені записки, зб. наук. праць. 2013. Вип. 15. 208 с.

Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 10. С. 34-38.

Гриценко Г.М. Правове регулювання капітального будівництва за державні кошти. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Донецьк, 2011. 30 с.

Дідик В., Павлів А. Планування міст. Львів, 2006. 400 с.

Енгель М., Юнгганс К., Онищенко Л. та ін. Довідник облаштування міста. Правила поведінки в історичному середовищі Львів, 2011. 74 c. : іл., фот.

Дозвільні документи в будівництві. URL: https://tuexpert.com.ua/ua/razreshitelnye-dokumenty. (дата звернення: 04.10.2015).

Архітектура: Короткий словник-довідник. К., 1995. 212 с.

ЗУ «Про основи містобудування» від 16.11.1992р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12. (дата звернення: 30.09.2022)

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI вiд 17.02.2011р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. (дата звернення: 30.09.2022)

Іськова Ю. Авторське право на твори архітектури та містобудування: [законодавство України та США]. Юрид. газета. 2009. 2 черв. (№ 22). С.1, 14-15.

Краківська хартія. Принципи консервації архітектурно-урбаністичної (містобудівельної) спадщини. Вісник. Львів, 2002. Ч.12. С.3-7.

Черкес Б., Петришин Г. Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці : монографія. Львів. 2014. 796 с. : іл.

Кривов'язюк І.В. Управління містобудівними процесами в регіонах: теорія, методологія та практика реалізації. Львів, 2009. 345 c.

Кудрявцев О. Як змусити забудовників будувати чесно? URL: http://www.dabi.gov.ua/yak-zmusyty-zabudovnykiv-buduvatychesno-avtorska-kolonka-golovy-derzharhbudmspektsiyi-oleksiyakudryavtseva-na-ekonomichnij-pravdi/. (дата звернення: 30.09.2022)

Кузнецов С. Г. Територіальне планування і розвиток міст Донецьк. 2008. 334 с.: табл., іл.

Юридична енциклопедія : [у 6 т.] К. 2001. Т. 3 : К — М. 792 с.

Як отримати дозвіл на будівництво в Україні? URL: https://dominant-wood.com.ua/ua/statti/387-yak-otrimati-dozvil-na-budivnitstvo-v-ukraiini. (дата звернення: 30.09.2022)

Downloads

Опубліковано

2022-10-27

Як цитувати

Француз, А., & Онисковець, М. (2022). ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ УРБАНІЗАЦІЇ. Legal Bulletin, 47–58. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-05-47-58

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>