ПИТАННЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПОГЛЯДАХ ІЛЛІ ШРАГА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-17-21

Ключові слова:

адвокат, Ілля Шраг, Російська імперія, соборність, українські землі.

Анотація

У статті здійснюється аналіз поглядів визначного українського  адвоката, політика і громадського діяча Іллі Шрага на питання соборності українських земель в контексті суспільно-політичних процесів в українських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. Зазначається, що погляди діяча на питання соборності особливо яскраво проявилися в кінці ХІХ століття у процесі детального вивчення ним української історії, традицій та культури. Глибоке дослідження українського національно-визвольного руху дало можливість вченому встановити особливості державотворення у різних частинах українських земель, довести спільність українського народу та обґрунтувати необхідність його об'єднання у межах єдиної держави. Наголошується, що з метою поглибленого пізнання традицій українського державотворення, він ініціював тісну співпрацю між вченими Галичини і Наддніпрянщини, налагоджував тісні взаємини з учасниками національно-визвольного руху. Підкреслюється, що під час перебування у Галичині діяч відзначив потужний розвиток української преси, українського представництва в австрійському парламенті та суттєвий поступ у питанні української мови. Проводячи паралелі з Наддніпрянською Україною він зазначав, що й тут подібні питання не втрачають актуальності серед українського населення. І. Шраг переконував, що належне поширення і укріплення соборницьких ідей у суспільстві можливе тільки за умови об'єднання національно свідомих представників українського визвольного руху в усіх частинах українських земель та їх активної співпраці на ниві вирішення українського питання. Зазначається, що важливим виразником єдності та самоідентифікації українського народу діяч вважав українську мову. Вчений різко засуджував політику імперської влади щодо тотальної русифікації. На його переконання, кожен народ, який проживав у різних частинах держави, мав право на використання своєї рідної мови і дотримання власних традицій. І. Шраг наголошував, що українська мова має потужну літературну і наукову основу і є важливим чинником формування свідомості та світогляду людини. Завдяки належному використанню української мови може бути забезпечено єдність і цілісність українського народу.  

Біографія автора

А.Й. Француз, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін

Посилання

Зіневич Л. Мовозахисна діяльність Іллі Шрага // Культура слова. 2017. Вип. 86. С. 251-259.

І. Л. Шраг: документи і матеріали. Упор. В. М. Шевченко, Т. П. Демченко, В. І. Онищенко. Чернігів, 1997. 166 с.

Катренко А. М., Катренко Я. А. Їх об’єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу (Листи І. Л. Шрага М. С.Грушевському). К.: [б. в.], 2009. 64 с.

Кузьменко Н. М. Ілля Шраг про рідну мову як засіб формування особистості українського громадянина // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. Вип. 15. С. 200-206.

Левченко І. К., Котляр О. А., Кухарук У. Р., Сморжевська О. О. Поняття «соборності» та «рідної мови» у контексті українського національного відродження (на прикладі світоглядів Олександра Кониського та Іллі Шрага) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія історична / редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХІV. С. 145-154.

Шраг І. Л. Автобіографія // І. Л. Шраг. Документи і матеріали. Чернігів, 1997. С. 40-58.

Шраг І. Лист VІІ (Про науку в школах народних українською мовою) // І. Л. Шраг. Документи і матеріали / упор. В. М. Шевченко, Т.П. Демченко, В. І. Онищенко. Чернігів, 1997. С. 94-103.

Downloads

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Француз, А. (2023). ПИТАННЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПОГЛЯДАХ ІЛЛІ ШРАГА. Legal Bulletin, (№9), 17–21. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-17-21

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>