ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-28-33

Ключові слова:

товариства з обмеженою відповідальністю, класифікація юридичних осіб, цивільні правовідносини, юридичні особи, правові проблеми

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання правового регулювання діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю та суперечливих аспектів, які у процесі такої діяльності виникають. Автори зазначають, що у нових соціально-економічних умовах інститут юридичної особи зазнав істотної трансформації. Суспільні відносини, що виникають у процесі створення та діяльності юридичних осіб, у тому числі корпоративні правовідносини, що складаються між юридичною особою, її засновниками (учасниками) та особами, які виконують функції її органів, стають все більш складними, з'являються нові види договорів, формуються принципи корпоративної поведінки та розробляються критерії взаємної цивільної відповідальності учасників цих відносин. Так, товариство з обмеженою відповідальністю – це господарська структура, яка створена на підставі рішення про об'єднання капіталу в статутний фонд, який спочатку розподілений між учасниками організації за принципом пайової участі. Члени товариства не можуть мати ніякої відповідальності за угоди і договори, укладені від імені компанії, несучи ризик збитками виключно в рамках своєї персональної частки в грошовому еквіваленті.У ході господарської діяльності компанія періодично укладає договори з контрагентами, які є для неї повністю або частково афілійованими. Іноді ці угоди відбуваються на благо товариства, але найчастіше тільки з егоїстичних спонукань одного із засновників на шкоду іншим учасникам або акціонерам. Такі угоди називаються угодами із зацікавленістю. Для них законодавство передбачило особливий порядок узгодження, який, однак, товариство може спростити або ускладнити у своєму статуті. Товариство з додатковою відповідальністю - це така організаційно-правова форма підприємництва, при якій громадяни або юридичні особи об'єднуються заради спільного ведення бізнесу.

Біографії авторів

Доляновська І.М., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Дрига Д.О., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Здобувач вищої освіти ОКР"Магістр"

Посилання

Господарський кодекс України : вiд 16.01.2003 р. No 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 18–22. Ст. 144.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. No No 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 40–44. Ст. 356.

Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 р. No 852-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 36. Ст. 276.

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. No 851-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 36. Ст. 275.

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. No 675-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. No 45. Ст. 410.

Буров М. Ризики споживачів у сфері e-commerce та шляхи запобігання їм. Юрист і Закон. 2019. No 23. URL : https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012817 (дата звернення 03.12.2022).

Електронна комерція : теоретико-правові засади та сучасний стан в Україні / В. М. Полях та ін. Scientific Journal "ScienceRise". 2017. No5. С. 11–17.

Ковтунець В. Становлення електронного бізнесу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2001. No 1– 2. C. 51–53.

Маєвська А. А. Електронна комерція і право. Харків, 2010. 256 с.

Мартовой А. В. Сущность и основные характеристики электронного бизнеса, электронной коммерции,

электронного и Интернет-маркетинга. URL : www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp56_1/knp56_146-152.pdf (дата звернення 03.12.2022)

Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. Електронна комерція. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. 244 с.

Фаустова К. И. Электронная коммерция - новое направление экономической деятельности. 2014. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-kommertsiya-novoe-napravlenie-ekonomicheskoydeyatelnosti (дата звернення 03.12.2022).

Царьов Р. Ю. Електронна комерція : навч. посіб. з підготовки бакалаврів. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. 112 с.

Червона О. Ю. Тенденції розвитку електронної комерції. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2020. No 39. С. 65–68.

Юдін О. М., Макарова М. В., Лавренюк Р. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 201 с.

Downloads

Опубліковано

2022-12-15

Як цитувати

Доляновська І.М., & Дрига Д.О. (2022). ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Legal Bulletin, 28–33. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-06-28-33

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС