ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИКОМ ВИБУЛОЇ СТОРОНИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A18

Ключові слова:

судове рішення, примусове виконання рішень, правонаступництво, заміна сторони, виконавче провадження

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання реалізації однієї з основних засад судочинства, якою є обов’язковість виконання судового рішення, що забезпечується державою. Окремо зосереджено увагу на вибутті сторони виконавчого провадження та необхідності встановлення можливого правонаступництва під час примусового виконання судового рішення. Висвітлюється проблематика передчасного закінчення виконавчого провадження без вчинення необхідного комплексу виконавчих дій для встановлення правонаступництва, з метою наступної заміни вибулої сторони виконавчого провадження, що не відповідає інтересам стягувача, та порушує засади заключного етапу судового провадження і примусового виконання судових рішень. Додатково наведено зміст рішення Європейського суду з прав людини по справі «Глоба проти України», яким розкривається обов’язок забезпечення виконання судового рішення державою, шляхом належної організації системи виконання судових рішень і законодавства, які в своїй сукупності повинні бути ефективними. Проведено аналіз чинно- го національного законодавства та висновків, наведених постановою Великої Палати Верховного суду по справі щодо процесуального правонаступництва у виконавчому провадженні, яка несе прецедентний характер щодо подібних правовідносин в судовій практиці. Автора- ми звертається увага на сукупність наявних ризиків і негативних наслідків при закінченні виконавчого провадження без вчинення дій спрямованих на отримання відомостей стосовно правонаступників вибулої сторони та подальшої заміни, що призводить до порушення прав зацікавлених осіб, відкриття нових судових процесів щодо оскарження неправомірних дій, порушенню засад виконавчого провадження, зокрема, обов’язковості виконання судових рішень. З урахуванням дослідження проблематики, надається доцільна пропозиція щодо її вирішення.

Біографії авторів

Степаненко Н.В., Університет економіки та права «КРОК»

доктор філософії в галузі права, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Фірсов Д.Ю., Університет економіки та права «КРОК»

aспірант

Посилання

Конституція України. (Закон України). No 254к/96-ВР (1996). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 29.02.2024 р.)

Цивільний процесуальний кодекс України. (Кодекс України). No 1618-IV (2004). Вилучено з https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1618-15/ed20231231#Text (дата звернення 29.02.2024 р.)

Справа «Глоба проти України» (Заява No 15729/07), Рішення Європейського суду з прав людини (2012). Вилу- чено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_911#Text (дата звернення: 29.02.2024 р.)

Про виконавче провадження. (Закон України). No 1404-VIII (2016) Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1404-19#n166 (дата звернення 29.02.2024 р.)

Про виконавче провадження. (Закон України). No 1404-VIII (2016) Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1404-19#n166 (дата звернення: 29.02.2024 р.)

Велика Палата Верховного Суду, 11 жовтня 2023, 523/2357/20 (Україна). Вилучено з https://reyestr.court.gov.ua/ Review/114757808 (дата звернення: 29.02.2024 р.)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів. (Законотворчість). (2020).Вилучено з https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/2700 (дата звернення: 29.02.2024 р.)

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Степаненко Н.В., & Фірсов Д.Ю. (2024). ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИКОМ ВИБУЛОЇ СТОРОНИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Legal Bulletin, (№11), 128–132. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A18

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО