ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЛЛІ ШРАГА У СВІТЛІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ 1917 РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-77-83

Ключові слова:

Губернський комітет громадських організацій, Ілля Шраг, національно-визвольні змагання, революція 1917 р., українська автономія, українські землі, Центральна Рада.

Анотація

У статті розкривається державотворча діяльність відомого українського адвоката і громадсько-політичного діяча Іллі Шрага в ході революційних подій 1917 року. Доводиться, що революційні події в Російській імперії докорінно змінили державний лад і дали можливість суттєво активізувати національно-визвольну боротьбу серед народів імперії. Помітні зміни відбулись і в Україні, де з новою силою починає розвиватися національний рух, засновуються та функціонують українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджується культура. Зазначається, що І. Шраг відіграв значну роль у цих процесах, оскільки безпосередньо брав участь у координації та організаційному забезпеченні українського національного руху. Маючи належну фахову підготовку і значний життєвий досвід, діяч брав участь у державотворчих процесах як на локальному рівні, у рідній йому Чернігівщині, так і загальноукраїнському, активно працюючи у новостворених державних інституціях. Наголошується, що події революції спричинили єднання навколо персони І. Шрага групи громадських активістів, які в умовах революції ставили основною метою забезпечення стабільності на території губернії, створення організаційного комітету задля співпраці з Тимчасовим урядом та місцевими органами влади. Результатом цього стало створення Губернського комітету громадських організацій, який проіснував аж до грудня 1917 року. Очолив новостворений комітет І. Шраг. Зауважується, що діяч наголошував на потребі реформування апарату місцевої влади, що був створений у попередній період. У зв’язку з цим він багато уваги приділив вирішенню організаційних питань та посиленню впливу земств і міської думи як органів місцевого самоврядування. Відзначається, що поряд з вирішенням місцевих справ, діяч бере активну участь в обговоренні нагальних питань української автономії. За ініціативи І. Шрага та його однодумців вони розглядалися на порядку денному українського з’їзду у Чернігові з 8 по 10 червня 1917 року. Підсумками його роботи стало написання тексту резолюції, автором якої був Ілля Шраг. Збори визнавали національно-територіальну автономію України, з обов’язковою гарантією прав національних меншин. Аналізується діяльність І. Шрага у складі Центральної Ради, куди він увійшов як представник від Чернігівської губернії. Наголошується, що будучи у складі Товариства українських поступовців, він став одним із його ідейних натхненників і відігравав значну роль у виробленні політичного курсу організації.

Біографії авторів

О.М. Биков , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри теорії та історії держави і права

В.В. Самань , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук., доцент кафедри державно-правових дисциплін

Посилання

Бойко В. М., Демченко Т. П., Оніщенко О. О. 1917 рік на Чернігівщині: історико-краєзнавчий нарис. Чернігів: Сіверянська думка, 2003. 126 с.

Василик І. Адвокати, які працювали з Михайлом Грушевським у Центральній Раді – перші українські парламентарі. URL: https://www.hsa.org.ua/blog/advokaty-yaki-pratsyuvaly-z-myhajlom-grushevskym-u-tsentralnij-radi-pershi-ukrayinski-parlamentari.

Демченко Т. Батько Шраг: монографія. Чернігів : Десн. правда, 2008. 264 с.

Катренко А. М., Катренко Я. А. Їх об’єднували сповідувані демократичні ідеали та любов до України і її народу (Листи І. Л. Шрага М. С.Грушевському). К.: [б. в.], 2009. 64 с.

Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України. 1917-1920: навч. посібник. К.: Либідь,1997. 208 с.

Нітченко А. Чернігівський губернський виконавчий комітет: засади створення, структура та склад. Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник». Київ. 2013. Випуск 77 (№ 10). С. 57-60.

Оніщенко О.В. Чернігівський губернський громадський виконавчий комітет у 1917 році. Література та культура Полісся. Ніжин, 2001. С. 159-165.

Радіо М. Діяльність І. Шрага в період проголошення І Універсалу Центральної Ради. URL: http://eprints.zu.edu.ua/4880/1/Radio_2.pdf.

Український з’їзд у Чернігові (8–10 червня 1917 р.): матеріали та коментарі / Упор.: В. М. Бойко, Р. Б. Воробей, Т. П. Демченко. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. 98 с.

Downloads

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Биков , О., & Самань , В. (2023). ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЛЛІ ШРАГА У СВІТЛІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ 1917 РОКУ. Legal Bulletin, (№9), 77–83. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-77-83

Номер

Розділ

РОЗДІЛ IV. ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО