ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗБУДОВИ АРМІЇ ДИРЕКТОРІЇ УНР (1918-1920 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-22-27

Ключові слова:

Директорія УНР, армія, військове будівництво, військові частини, Збройні сили.

Анотація

У статті досліджено організаційно-правові основи розбудови армії Директорії УНР, виокремлено етапи військового будівництва, охарактеризовано нормативно-правові акти у військовій сфері та розкрито їх значення для створення національної армії. Здійснено правовий аналіз військової доктрини Директорії УНР. Характеризуючи українську армію часів правління Директорії, здійснено спробу з’ясування правового механізму реалізації чинного на той час законодавства. Розглядається перебіг та головні напрямки юридичного механізму формування армії Директорії УНР у 1918-1920 рр. Проводиться оцінка історико- правового досвіду для розвитку війська в сучасних умовах. Досліджуються основні риси формування армії Директорії УНР 1918-1920 рр. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення війська доби Директорії УНР 1918-1920 рр. Розглядається соціально-правовий статус військовослужбовців, досліджується питання соціальної захищеності війська доби Директорії УНР. Наголошено на важливості міждержавних відносин для військового будівництва армії доби Директорії УНР. Виокремлено позитивні та негативні чинники впливу на формування та створення армії доби правління Директорії УНР у 1918-1920 рр. З’ясовується організація влади в центрі та на місцях, формування державного апарату та їх правове закріплення, а також практичне застосування законодавчої техніки персоніфікованими особами доби правління Директорії УНР, їх роль та значення для розбудови армії. Зроблено висновки про актуальність аналізу нормативно-правового забезпечення Директорії УНР, виокремлено позитивні форми діяльності уряду Директорії УНР щодо армії, а також вказано недоліки її правління, що призвели до занепаду війська. Проаналізовано внутрішнє становище у колах військовослужбовців та показано вплив на нього міжпартійних суперечок та офіційної позиції уряду держави. Показано принципи формування головних напрямів військового будівництва в умовах кадрового дефіциту у керівних колах з урахуванням особливостей тогочасної суспільно-політичної ситуації в державі. Наголошується на важливості історичного досвіду для сьогоднішньої розбудови Збройних сил України.

Біографії авторів

В.Б. Скоморовський, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

доктор юридичних наук, професор

Я.В. Вікторська, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант

Посилання

Декларація Української Директорії, що зробила Директорія // УРЛ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0010300-18#Text (дата звернення: 10.07.2023).

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920: Документи і матеріали. У 2 т. / Ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Р. Пиріг, Н. Маковська; Дослідний інститут сучасної української історії (Філадельфія). Т. 1. К.: Вид-во Олени Теліги, 2006. 688 с.

Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році / М. Капустянський. Уривки зі спогадів / Є. Маланюк ; [упоряд, авт. передм. та комент. Я. Тинченко]. Київ: Темпора, 2004. 557 c.

Кравчук М. Збройні Сили Української Народної Республіки. Право України. 1998. No 7. С. 106-110.

Кравчук М. Держава та армія УНР в добу Директорії та їх правове закріплення. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Sv. 5, Vyd. 6. С. 88-96.

Кравчук М.Збройні Сили України у період Директорії (1918-20 рр.). Актуальні проблеми правознавства: науковий збірник ЮІ ТАНГ. Вип. 1. Тернопіль, 2000. С. 54-63.

Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана. Київ, 2001. 639 с.

Мина Ж. В. Збройні Сили Директорії на початку її існування (листопад 1918 – травень 1918 рр.). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2000. No 408 : Держава та армія. С. 49-54.

Пузицький А. Боротьба за доступи до Києва. За державність. Варшава. 1937. No7.

Трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська, П. Болбочан. Київ: Темпора, 2004. 416 с.

Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921 рр. К.: Україна, 1995. 206 с.

Downloads

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Скоморовський, В., & Вікторська, Я. (2023). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗБУДОВИ АРМІЇ ДИРЕКТОРІЇ УНР (1918-1920 РР.). Legal Bulletin, (№9), 22–27. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-22-27

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають