ПОЛІТИЧНА МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-26-30

Ключові слова:

медіація, політика, суспільство, держава, перемовини.

Анотація

У даній статті проведено аналіз окремих загальних інструментів врегулювання конфлікту інтересів шляхом медіації в політичному сегменті України. Доцільність цього аналізу зумовлена тим, що досить неточні регуляторні елементи щодо політико-правової системи України, що надає всеосяжний простір для зловживань владою та суспільною думкою в країні, що впливає на населення та розвиток держави. Обґрунтування того, що є сформований певний перелік негласних правил, який ускладнює започаткування нових правил, які будуть притаманні суспільним інтересам в державі. В сучасному вимірі багато спеціалістів з конфліктології намагаються знайти найоптимальніший метод вирішення конфлікту, що в майбутньому дозволяло би мінімізувати або уникати завданню шкоди і буде позитивно сприяти подальшому розвитку соціуму. Одним із сучасних методів вирішення суперечок між сторонами є медіація. Це спосіб, який за допомогою третьої нейтральної сторони налагоджує комунікацію між сторонами та намагається направити сторони конфлікту в русло досягнення угод. Результат перебігу конфлікту напряму перебуває під впливом поведінки та ставлення один до одного суб’єктів у ньому. Політичні конфлікти сьогодні частіші, ніж в інших сферах суспільного життя, а причина полягає в тому, що політичні стосунки по суті є владними відносинами, в основі яких лежить домінування одних людей і підпорядкування інших, а переваги та інтереси одних суб'єктів вищі за інших, це призводить до конфліктів і конфронтації політичної ситуації. Тому є підстави припустити, що обставини, які включають в себе вплив на суспільно-політичне життя держави за загальними правилами, підвищують або знижують ступінь суспільної конфронтації. Хоча раніше вітчизняні політологи вірили в мирне вирішення політичних конфліктів, суспільство України нездатне вийти з кризи самостійно, тобто без використання посередництва. Медіація є одним із найпопулярніших методів вирішення конфліктів у всьому світі.

Біографії авторів

А.Й. Француз, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (юридична освіта)

 

Д.В. Зубко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Здобувач вищої освіти ОКР "Магістр"

Посилання

Закон України Про медіацію від 16 листопада 2021 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення: 20 січня 2022).

Arthur A. Chaykin. The Liabilities and immunities of mediators: a hostile environment for model legislation 1986. С. 47-83

Борисова Є.А. Альтернативне вирішення спорів. Навчальний посібник. 2019. 416 с

Горбатенко В. П. Політологічний енциклопедичний словник Київ, МАУП 2005. 792 с.

Нергеш Я. Поле бійки – стіл переговорів. 1989. 70 с.

Тернавська В. Політико-правові засади відповідальності уряду в Україні. Право України. 2010. № 7. С. 88-93

Downloads

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Француз, А., & Зубко, Д. (2022). ПОЛІТИЧНА МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ. Legal Bulletin, 26–30. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-26-30

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА