ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ В УКРАЇНІ: МІЖ ПРАВАМИ ОСОБИ ТА ІНТЕРЕСАМИ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-17-25

Ключові слова:

права людини, обов’язки людини, вакцинація, інфекційні хвороби, повага до людської гідності, фізична недоторканність, інтереси суспільства, коронавірусна інфекція

Анотація

У статті розглядаються питання прав людини крізь призму проведення вакцинації. Проаналізовано міжнародні та національні норми, а також практику діяльності ЄСПЛ щодо прав людини в контексті проведення імунізації та обов’язки людини відносно суспільства в якому вона проживає. Питання припустимості застосування обов’язкової вакцинації не є новими, але в сучасних умовах вони набувають особливої актуальності. Сьогодні ми є свідками того, як державою створюються умови аби заохотити та навіть примусити до вакцинації у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Людина опиняється перед «вибором без вибору», адже реалізувати базові свої права, скажімо право на працю чи право на вільне пересування, стає неможливо, за умови відсутності сертифіката про вакцинацію. Разом з тим, такий наполегливий примус до вакцинації у випадку поширення коронавірусної інфекції особливо збурює певну частину суспільства у зв’язку з тим, що такої наполегливості та агітації відносно вакцинації від інших інфекційних захворювань не доводилось спостерігати. Визначено, що держава може застосувати обов’язкову вакцинацію, але за наявності законодавчих підстав та пропорційності застосування. Проведення вакцинації має бути легітимним та правомірним. За для уникнення порушень прав громадян на практиці, постає необхідність чіткого законодавчого регулювання в процесуальному аспекті, а саме у сфері реалізації та проведення вакцинації. Встановлено, що як національні, так і міжнародні норми вказують, що вакцинація – це право людини, яким вона користується свідомо, зважуючи всі ризики та переваги. Згода людини на проведення будь-якого роду вакцинації є обов’язковою, а тому неприпустимо використовувати засоби залякування та примусу в даному контексті. Автор стверджує, що досягти високого рівня вакцинації в суспільстві можна виключно шляхом надання правдивої інформації, встановлення відповідальності за наслідки вакцинації, що загалом сприятиме формуванню довіри населення до системи охорони здоров’я.

Біографія автора

Т.А. Француз-Яковець, Національний Університет «Одеська юридична академія»

Д.ю.н., проф., зав. кафедрою конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права

Посилання

Загальна декларація прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_015 (дата звернення 15.02.2022)

Конституція України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 15.02.2022)

Закон України «Про Основи законодавства України про охорону здоров’я». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2801-12 (дата звернення 15.02.2022)

Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 15.02.2022)

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645- 14 (дата звернення 15.02.2022)

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 (дата звернення 15.02.2022)

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_042 (дата звернення 15.02.2022)

Case of Solomakhin vs Ukraine: Application no.24429/03. Judgement 15 March 2012. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109565 (дата звернення 15.02.2022)

Справа «Вавржичка та інші проти Чеської Республіки» (заява No 47621/13 інших). URL: https://www.echr.com.ua/obovyazkovist-shheplennya-ditini-mozhe-rozglyadatisya-yak-neobxidna-u- demokratichnomu-suspilstvi/ (дата звернення 15.02.2022)

і 5

Resolution 2361 (2021) Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations. URL: https://pace.coe.int/en/files/29004/html (дата звернення 15.02.2022)

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину Ов’єдо, 4 квітня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_334 (дата звернення 15.02.2022)

Наказ МОЗ України від 20.08.2021 No 1775 «Про проведення клінічного випробування та затвердження суттєвої поправки до протоколу клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів...». URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-20082021--1775-pro-provedennja-klinichnogo-viprobuvannja-ta-zatverdzhennja-suttevoi-popravki-do-protokolu-klinichnogo-viprobuvannja-likarskogo- zasobu-priznachenogo-dlja-zdijsnennja-zahodiv (дата звернення 15.02.2022)

Наказ МОЗ Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів від 16.09.2011р. No 595. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1159-11 (дата звернення 15.02.2022)

Україна-Дослідження-Соціологічна група «Рейтинг». URL:https://ratinggroup.ua/research/ukraine/ (дата звернення 15.02.2022)

Україна піднялася в рейтингу «Індекс сприйняття корупції». URL: https://www.dw.com/uk/ukraina-deshcho- pidnialasia-v-reitynhu-indeks-spryiniattia-koruptsii/a-56358381 (дата звернення 15.02.2022)

Губанова О. В. Щодо механізму правового регулювання відносин у сфері імунізації населення. Форум права. 2017. No 1. С. 36–37.

Круглова О. Обов’язкова вакцинація: порушення особистих немайнових прав фізичної особи. Форум права. 2011. No 1. С. 538.

Downloads

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Француз-Яковець, Т. (2022). ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ В УКРАЇНІ: МІЖ ПРАВАМИ ОСОБИ ТА ІНТЕРЕСАМИ СУСПІЛЬСТВА. Legal Bulletin, 17–25. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-17-25

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА