№ 32 (2018): Правничий вісник Університету "КРОК"

					View № 32 (2018): Правничий вісник Університету "КРОК"

Правничий вісник Університету "КРОК" є міжнародним рецензованим науковим фаховим журналом, в якому публікуються результати фундаментальних і прикладних досліджень з юриспруденції і психології. Основними тематичними напрямками публікацій є теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, права людини, міжнародне право, конституційне право, адміністративне право, цивільне та цивільне процесуальне право, кримінальне та кримінально-процесуальне право, господарське право, фінансове право, юридична психологія, організаційна психологія, економічна психологія. Публікації в журналі адресовані професійній аудиторії: науковцям, викладачам та практикам.

Опубліковано: 2018-10-20

Весь випуск

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ