Порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття правової охорони на торговельні марки в Україні та деяких країнах-учасницях ЄС

Автор(и)

  • В. В. Корольова Університет «КРОК»
  • В. В. Кресан Університет «КРОК»

Ключові слова:

інтелектуальна власність, торговельна марка, процедура реєстрації, правова охорона, виключне право

Анотація

Стаття присвячена правовому аналізу процедури реєстрації торговельної марки в Україні та країнах-учасницях Європейського Союзу. Торговельна марка розглядається як унікальний об’єкт персоніфікації бізнес-діяльності та як вагомий інструмент на національному та міжнародному рівні, що дозволяє компанії зайняти монопольне становище на ринку за рахунок правильно обраної стратегії охорони й захисту виключних прав на такий об’єкт інтелектуальної власності.

Біографії авторів

В. В. Корольова, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент. 

В. В. Кресан, Університет «КРОК»

Здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.: станом на 25 грудня 1991 р. // Зібр. чинних міжнар. договорів України. – 1990. – № 1. – 320 с.

Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: Наказ Міністерства юстиції України від 28.07.1995 № 116. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг: Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf

Кодекс промышленной собственности Италии (Законодательный декрет № 30 от 10 февраля 2005 г., с поправками, внесенными Законодательным декретом № 63 от 11 мая 2018 г.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/18113

Кодекс интеллектульной собственности Франции 1992 г. (в редакции от 01.10.2010 г.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wipolex.wipo.int/ru/text/473760

Кодекс промышленной собственности Италии (Законодательный декрет № 30 от 10 февраля 2005 г., с поправками, внесенными Законодательным декретом № 63 от 11 мая 2018 г.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/18113

Закон Испании «О товарных знаках» от 07.12.2001 г. № 17/2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/1388

Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві // Інтелектуальна власність. – № 6. – 2002. – С.6–11.

Рассомахіна О. А. Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав-членів ЄС // Юридична Україна. – № 2. – 2013. – С. 50-53.

Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук – К.: «Центр учбової літератури». – 2014. – 276 с.

Downloads

Опубліковано

2018-10-20

Як цитувати

Корольова, В. В., & Кресан, В. В. (2018). Порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття правової охорони на торговельні марки в Україні та деяких країнах-учасницях ЄС. Правничий вісник Університету «КРОК», (32), 64–70. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/131

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають