Про журнал

Правничий вісник Університету "КРОК"

ISSN 2312-7686 (print)

ISSN 2707-9155 (online)

Періодичність: 4 випуски на рік.

Статус: журнал є фаховим із юридичних та психологічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 року), індексується міжнародними наукометричними базами Index Copernicus та Google Scholar, включений до бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США).

Правничий вісник Університету "КРОК" є міжнародним рецензованим науковим фаховим журналом, метою якого є публікація результатів фундаментальних і прикладних досліджень з юриспруденції і психології.

Завданнями Правничого вісника Університету «КРОК» є сприяння розвитку вітчизняної та міжнародної науки, розширення науково-дослідницького співробітництва в Україні та в усьому світі, глобальне поширення результатів наукових студій, оприлюднення актуальних наукових результатів, підтримка молодих вчених (докторантів, аспірантів, магістрантів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань, тощо), координація фундаментальних і прикладних юридичних та психологічних досліджень, зростання внеску вчених в суспільному житті та політичних реформах, застосування наукових знань заради людського прогресу.

Публікації в журналі адресовані професійній аудиторії, науковцям, викладачам та практикам і охоплюють широке коло тематичних напрямків:

 • теорія та історія держави і права
 • історія політичних і правових учень
 • філософія права
 • юридична деонтологія
 • права людини
 • міжнародне право
 • конституційне право
 • муніципальне право
 • адміністративне право
 • адміністративний процес
 • цивільне право
 • право соціального забезпечення
 • господарське право
 • трудове право
 • земельне право
 • фінансове право
 • цивільне процесуальне право
 • кримінальне право
 • кримінально-процесуальне право
 • кримінально-виконавче право
 • криміналістика
 • кримінологія
 • оперативно-розшукова діяльність
 • детективна діяльність
 • судова експертиза
 • інформаційне право
 • актуальні проблеми психології
 • юридична психологія
 • організаційна психологія
 • економічна психологія

Збірник наукових праць «Правничий вісник Університету «КРОК» включений до Переліку наукових публікацій України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.