Редакційний штат

Редакційна колегія

Головний редактор – д.ю.н., професор, Герой України, Заслужений юрист України, лауреат премії імені Ярослава Мудрого Француз Анатолій Йосипович (Університет «КРОК», Київ, Україна)

Відповідальний секретар – к.і.н., Баликін Іван Ігорович (Університет «КРОК», Київ, Україна)

Заступники головного редактора:

• д.ю.н., професор, лауреат премії імені Ярослава Мудрого Скрипнюк Валентина Миколаївна (Національний університет "Острозька академія", Острог, Україна)

• к. психол. н., доцент Сингаївська Ірина Валентинівна, Заклад вищої освіти «Університет «КРОК», м. Київ, Україна.

Члени редакційної колегії

Юридичні науки

• д. ю. н., професор, член-кореспондент НАН України, академік Академії правових наук України Копиленко Олександр Любимович (Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, Україна)

• д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, академік Академії правових наук України Костицький Михайло Васильович (Конституційний Суд України, Київ, Україна)

• д. ю. н., професор, член-кореспондент Академії Юридичних Наук Грузії Геперідзе Давід Спартакович (Новий Університет, Тбілісі, Грузія)

• д. політ. н., професор, Надзвичайний і Повноважний Посол України Ткач Дмитро Іванович (Університет «КРОК», Київ, Україна)

• д. ю. н., професор, Заслужений юрист України Шевченко Анатолій Євгенович (Національний університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, Україна)

• професор, доктор габілітований Домінік Гаєвський (Економіко-Гуманітарний Університет, Варшава, Польща)

• д. ю. н., професор Гардапхадзе Тамара Гелаївна (Новий Університет, Тбілісі, Грузія)

• професор, доктор габілітований Маріан Каллас (Економіко-Гуманітарний Університет, Варшава, Польща)

• професор, доктор габілітований Стадніченко Станіслав Лєшек (Економіко-Гуманітарний Університет, Варшава, Польща)

• професор, доктор габілітований Малгожата Швейковська (Економіко-Гуманітарний Університет, Варшава, Польща)

• д. ю. н., д. філол. н., професор Олійник Ольга Борисівна (Університет «КРОК», Київ, Україна)

• д. ю. н., с. н. с. Козенюк Валерій Олександрович Університет «КРОК», Київ, Україна)

• к. ю. н., доцент Пугачов Александр Николаевич (Полоцький державний університет, Полоцьк, Білорусь)

• д. ю. н., доцент Скоморовський Віталій Богданович (Університет «КРОК», Київ, Україна)

• к. ю. н., професор, лауреат премії імені Ярослава Мудрого Гіжевський Володимир Казімірович (Університет «КРОК», Київ, Україна)

• к. ю. н., доцент Корольова Вікторія Вікторівна (Університет «КРОК», Київ, Україна)

• к. ю. н., доцент Лук'янець Валентина Станіславівна (Національна академія внутрішніх справ, Київ, Україна)

• к.ю.н. Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна (Університет «КРОК», Київ, Україна)

• к.ю.н. Григорчук Мирослав Васильович (Університет «КРОК», Київ, Україна)

• к.ю.н. Кривов’яз Оксана Василівна (Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Київ, Україна)

Психологічні науки

• д. і. н., к. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (відділення психології і дефектології), Заслужений діяч науки і техніки України Сідак Володимир Степанович, Заклад вищої освіти «Університет «КРОК», м. Київ, Україна.

• д. психол. н., професор Бондарчук Олена Іванівна, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна.

• д. психол. н., професор Вірна Жанна Петрівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна.

• д. психол. н., професор Карамушка Людмила Миколаївна, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

• д. психол. н., професор Коваленко Алла Борисівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

• д. психол. н., с. н. с. Малкова Тетяна Миколаївна, Державний Університет Телекомунікацій, м. Київ, Україна.

• д. е. н., професор Одягайло Борис Михайлович, Заклад вищої освіти «Університет «КРОК», м. Київ, Україна.

• д. психол. н., професор Радчук Галина Кіндратівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна.

• д. психол. н., професор Семиченко Валентина Анатоліївна, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

• д. психол. н., професор Фурманов Игорь Александрович, Білоруський державний університет, м. Мінськ, Білорусь.

• д. психол. н., професор Янчук Владимир Александрович, Академія післядипломної освіти, м. Мінськ, Білорусь.