НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СПОРТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Француз-Яковець Т.А. Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-1224-346X
  • Нігруца О.О. Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A13

Ключові слова:

міжнародні спортивні організації, нормативні документи, правовідносини, спорт, метод, імплементація.

Анотація

У статті проаналізовано вплив нормативних документів міжнародних спортивних органі- зацій на регулювання правовідносин у сфері спорту в Україні. Охарактеризовано ключові нормативні докумен- ти Міжнародного олімпійського комітету (МОК), такі як Олімпійська хартія, яка є основним документом, що визначає принципи та правила Олімпійського руху, а також розглянуто їх вплив на регулювання спортивних за- ходів у глобальному масштабі. Крім того розглянуто стандарти та процедури, встановлені Світовою антидопінговою агенцією (WADA), які є критично важливими для боротьби з допінгом у спорті, зокрема перелік заборонених препаратів і методів. Проаналізовано вплив Федерації міжнародного футболу (FIFA) на стандартизацію футбольних правил, звернувши увагу на «Правила гри», що детально регулюють технічні аспекти проведення міжнародних матчів. Важливість цих документів для української правової системи полягає у їх використанні як основи для регулювання національних спортивних змагань, що забезпечує узгодженість національних і між- народних стандартів. Проведено аналіз процесу імплементації міжнародних норм у внутрішнє законодавство, який охоплює адаптацію і прийняття відповідних законів, що відповідають міжнародним вимогам та водночас реагують на внутрішні потреби країни. Визначено, що імплементація міжнародних стандартів є комплекс- ним процесом, який вимагає не тільки технічного перекладу, але й глибокого розуміння специфіки національного спортивного контексту. Сформовано висновки про те, що ефективна адаптація та використання міжнародних нормативних документів сприяє підвищенню рівня правової визначеності, створює умови для справедливого регулювання спортивних правовідносин і зміцнює міжнародний імідж України як країни, що дотримується світових стандартів у сфері спорту.

Біографії авторів

Француз-Яковець Т.А., Університет економіки та права «КРОК»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін

Нігруца О.О., Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Бордюгова Г. Ю. Міжнародне спортивне право як основа для формування національної галузі права «Спор- тивне право України»: автореф. дис. канд. юр. наук, Київ. 2009. 18 с.

Всесвітня антидопінгова агенція URL: https://www.wada-ama.org (дата звернення: 01.03.2024).

Всесвітній антидопінговий кодекс. Національний антидопінговий центр України. [Перекл. з англ]. Київ: АВІАЗ, 2008. 111 с. URL: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/ wada-2015-code-ru.pdf (дата звернення: 01.03.2024).

Гаро Г. О., Кушнір О. О «Спортивне право: огляд національного законодавства і міжнародних стандартів». Господарське право та процес. 2017. URL: https://protocol.ua/ua/sportivne_pravo_oglyad_natsionalnogo_ zakonodavstva_i_mignarodnih_ standartiv/ (дата звернення: 01.03.2024).

Кононович В. Г. Формування організаційно-правових засад державного управління фізичною культурою в Україн. Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 4(39), С. 301-305.

Олімпійська хартія. Міжнародний олімпійський комітет. Київ: Олімп, л-ра, 1999. 96 с.

Чередник Р.В. Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України. Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. 2011. Вип. 42. С. 272-279.

Black D., Peacock B. “Sport and Diplomacy”. In A.F. Cooper, J. Heine & R. Thakur (Eds.), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy (708-726). 2013. Oxford: Oxford University Press.

David J. Ettinger, The Legal Status of the International Olympic Committee, 4 Pace YB Int’l L. 97 (1992). URL: https://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol4/iss1/4 (Accessed 01.03.2024).

Dimitrios Panagiotopoulos «Aspects of Sports Law & Lex Sportiva», Revista de Derecho del Deporte. 2013. No. 25, available at: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=64965&print=2 (Accessed 01.03.2024).

FIFA (2018). Associations. Retrieved from https://www.fifa.com/associations/index.html (Accessed 01.03.2024). 12. Foster K. «Global Sports Law Revisited?», The Entertainment and Sports Law Journal. 2019. No. 17(1), available at: https://www. entsportslawjournal.com/articles/10.16997/eslj.228/ (Accessed 01.03.2024)

Hartley D.H. «International Sports Law and Business in the 21st Century»?, The Entertainment and Sports Law Journal. 2005. No. 3(1), available at: https://www.entsportslawjournal.com/articles/10.16997/eslj.126/ (Accessed 01.03.2024).

Merkel U. “Sport as a foreign policy and diplomatic tool”. In A. Bairner, J. Kelly & J. Woo Lee (Eds.), Routledge Handbook of Sport and Politics (28-38). 2017. Abingdon: Routledge.

Slomanson, William R. Fundamental Perspectives on International Law. Sixth Edition ed., WADSWORTH CENGAGE Learning, 2011.

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Француз-Яковець Т.А., & Нігруца О.О. (2024). НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СПОРТУ В УКРАЇНІ. Legal Bulletin, (№11), 92–98. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A13

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС