ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ПРИВАТНОСТІ В УМОВАХ РОЗШИРЕНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A11

Ключові слова:

штучний інтелект, конфіденційність, приватність, персональні дані, інформаційна безпека, права і свободи людини і громадянина

Анотація

У статті проаналізовано сучасні проблеми захисту режиму приватності людського життя в умовах застосування технологій штучного інтелекту. Дослідження дозволяє провести комплексний аналіз щодо ступеня впливу штучного інтелекту на захист персональних даних. Розширення меж використання таких технологій у повсякденному житті людинини та в сфері державного регулювання водночас оголило деякі про- блемні моменти й потенційні загрози щодо процедури обробки і збору конфіденційної інформації.

Зростання потоків даних та інформації свідчить про сьогоднішній інформаційний вибух. Інформація стає все більш доступною і різноманітною, тому постійно виникають питання щодо захисту приватності стейкхолдерів цієї інформації. А наявність та динамічний розвиток штучного інтелекту прискорює ці тенденції. Процеси сучасного аналізу даних на 100% залежать від машинних алгоритмів і технологій, особливо стосовно алгоритмів пошуку рекомендацій. Використання інтелекту порушує відповідні конфіденційні інтереси власників за рахунок швидкості збору й детального аналізу персональної інформації.

У статті визначено, що інформаційна безпека – це захищений інформаційний простір, здатний забезпечити реалізацію державних інтересів та збереження стійкості держави до внутрішніх і зовнішніх чинників, які становлять загрозу та пов’язані з активним розвитком діджиталізації. Доведено, що використання техно- логії штучного інтелекту дозволяє приймати рішення швидше та з більшою ефективністю. А це, в свою чергу, дозволяє ідентифікувати оптимальні варіанти реагування на потенційні безпекові інциденти. Також доведено, що більшість інтелектуальних систем не мають у своїх алгоритмах «людського чинника» і практично цілком виключають людину з процесу прийняття рішення із забезпечення захисту інфобезпеки.

Розвиток та використання штучного інтелекту зміцнюють усі стратегічні рішення, однак необхідно з

обережністю ставитися до безапеляційного його використання для задоволення потреб й інтересів усіх стейкхолдерів у питанні інформаційної безпеки. Прийняття рішень за допомогою технологій штучного інтелекту допомагає знаходити загрози, попереджувати ризики та виконувати відповідні дії. Більш того, методи штучного

інтелекту і машинного навчання відіграють вирішальну роль у покращенні протоколів інформаційної безпеки.

Біографії авторів

Бакуменко А.В., Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Загребельна Н.А., Університет економіки та права «КРОК»

кандидат юридичних наук

Посилання

Artificial Intelligence and Privacy – Issues and Challenges. URL: https://ovic.vic.gov.au/privacy/resources-for- organisations/artificialintelligence-and-privacy-issues-and-challenges/#conclusion (дата звернення: 07.02.2024).

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 No 2297-VI /ВРУ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2297-17#Text (дата звернення: 07.02.2024).

Долян І. В., Тимошенко Є. А. Правове регулювання використання систем штучного інтелекту в смарт сіті. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. No 11. С. 525-528.

Косілова О. І., Солодовнікова Х. К. Права і свободи людини і громадянина V.S. Штучний інтелект: проблемні аспекти. Інформація і право. 2020. No 4(35). С. 56-66.

Гуржій Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. No 4. С. 16-26.

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України No 1556-р від 02.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 07.02.2024).

Ніщименко О. А. Інформаційна безпека України на сучасному етапі розвитку держави і суспільства. Наше право. 2016. No 1. С. 17-23.

Укроборонпром хоче використовувати штучний інтелект в «оборонці». URL: https://www.epravda.com.ua/ news/2021/08/26/677230 (дата звернення: 07.02.2024).

Буров М. Хто несе відповідальність за помилки штучного інтелекту? URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_ article/EA012676 (дата звернення: 07.02.2024).

Бисага Ю. М., Бєлов Д. М., Заборовський В. В. Штучний інтелект та авторські і суміжні права. Науковий віс- ник УжНУ. Серія «Право». Вип. 76(2). Ч.2. 2023. С. 299-304.

Бисага Ю. М., Бєлова М. В. Виклики для прав дитини у зв’язку з розвитком штучного інтелекту. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Вип. 77. Ч. 1. 2023. С. 90.

Downloads

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Бакуменко А.В., & Загребельна Н.А. (2024). ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ПРИВАТНОСТІ В УМОВАХ РОЗШИРЕНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. Legal Bulletin, (№11), 79–85. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A11

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС