ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 214 КПК УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-03-48-53

Ключові слова:

Конституція України, воєнний злочин, досудове розслідування, Кримінально-процесуальний кодекс України.

Анотація

У статті подається авторська позиція щодо шляхів застосування правозабезпечувальних механізмів при документуванні вчинених росіянами воєнних злочинів на стадії відкриття кримінального провадження відповідно до положень статті 214 КПК України. Ґрунтуючись на проведеному авторському теоретико-правовому аналізі узагальнення Верховним Судом України практики розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, чи прокурора під час досудового розслідування, з урахуванням особливостей воєнного періоду, подано оцінку первинних оперативно-слідчих дій при зверненні про вчинення кримінального правопорушення. У статті поєднані процедури кримінального і цивільного права на напрямках відновлення порушеного кримінально-караними діями російськими окупантами суб’єктивного права особи. Окремо відзначено превалювання конституційних гарантій верховенства права, права на захист своєї власності від злочинних проявів. Звернуто увагу на особливості зібрання доказової бази як матеріального характеру, так і свідчень самовидців, які в подальшому можуть надати свідчення в судах при судовому розгляді кримінальних справ про злочини проти власності і особи. Відзначено значну зацікавленість наукової спільноти щодо розвитку дискурсу на теми, пов’язані не тільки з повномірним розумінням фази досудового розслідування як частини цілісного процесу з відновлення порушеного права на володіння власністю чи особисті немайнові права, а й початкового етапу – відкриття кримінального провадження і внесення відомостей про цей злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зроблено посилання на рішення вищих судових інстанцій України в частині роз’яснень сутності процесу документування злочинних проявів, а також щодо реагування на такі відомості управненими особами слідчих підрозділів. Проаналізований науковий доробок вітчизняних вчених-процесуалістів підданий авторській критичній оцінці. Висловлене авторське бачення підстав внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наведено наукові підходи щодо розуміння сутності конституційно гарантованого захисту прав пересічних громадян і представників господарської сфери.

Біографія автора

М.В. Григорчук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.

Особливості кримінального провадження під час воєнного стану. Текстова версія онлайн-зустрічі з Головою Касаційного Кримінального Суду у складі Верховного Суду Станіславом Кравченком. URL: https://uba.ua/ukr/news/9268/ (дата звернення 28.04.2022

Кримінальний процесуальний кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 28.04.2022)

Таран О. Особливості здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану. Кримінально- правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2022 року. Київ-Львів-Дніпро. 2022. С. 79-83.

Цермолонський І. Кримінальні провадження в умовах воєнного часу. URL : https://yur- gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/kriminalni-provadzhennya-v-umovah-voennogo-stanu.html (дата звернення 28.04.2022)

Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, чи прокурора під час досудового розслідування. Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.01.2017 No 9-49/0/4-17. URL : https://ips.ligazakon.net/document/VRR00212 (дата звернення 28.04.2022)

Алєнін Ю.П. Загальнотеоретичні проблеми вдосконалення кримінального процесуального законодавства в сучасних умовах. URL : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/18476 (дата звернення 28.04.2022)

Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія. Донецьк : ВПП Промінь, 2012. 640 с.

Downloads

Опубліковано

2023-02-19

Як цитувати

Григорчук, М. (2023). ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 214 КПК УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ). Legal Bulletin, 48–53. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-03-48-53

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають