ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МЕДІАЦІЮ»: ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПОДАЛЬШІ КРОКИ РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-50-58

Ключові слова:

медіація, правова система, судове посередництво, обов’язкове посередництво, посередник, спір.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню медіації як альтернативного способу вирішення соціальних спорів, аналізу Закону України «Про медіацію». Хоча медіація вважається одним із найпопулярніших способів консенсусного вирішення спорів, проте протягом багатьох років медіація в Україні не мала законодавчого регулювання. Це була одна з перешкод, яка стримувала розвиток альтернативного вирішення спорів в Україні, незважаючи на зростання медіаторної спільноти. 16 листопада 2021 року було ухвалено Закон України «Про медіацію».

Стаття присвячена відмінним рисам нового українського законодавчого регулювання медіації, які є визначальними для національної моделі медіації, наприклад, такими як визначення та принцип медіації, її принципи та обсяг, вимоги до медіаторів та ін. згідно зі ст. 124 Конституції України та європейських стандартів доступу до суду (ч. 1 ст. 6 ЄСДС). У статті розглядаються організаційно-процесуальні аспекти інтеграції медіації до судового розгляду. Аналізуються різні моделі інтеграції медіації до української судової системи, які апробовані в Україні. Визначено сучасні тенденції у розвитку медіації в Україні. Сучасні тенденції посилення взаємодії медіації та судочинства дозволяють виділити судову медіацію, яка інтегрована у судовий розгляд та забезпечується за сприяння суду. Загалом розробка стратегії інтеграції медіації до судового розгляду стосується двох основних аспектів: організаційного, який пов’язаний із виробленням оптимальної моделі судової медіації, та процесуального, який орієнтований на процесуальні особливості такої інтеграції.

Зроблено висновок про те, що ухвалення Закону «Про медіацію» сприяє розвитку альтернативного вирішення спорів в Україні, але потребує подальших кроків, таких як: розробка національної моделі судової медіації, внесення змін до процесуального законодавства із запровадженням спеціальної процедури, яка б призвела до забезпечення дотримання угод, що випливають із міжнародного посередництва у комерційних спорах, та прийняття спеціального регламенту для інтеграції посередництва до інших юрисдикційних видів діяльності (нотаріат, система правової допомоги).

Біографія автора

Ю.Ю. Марина, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Про медіацію: Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2022, No 7, ст. 51) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20 (дата звернення: 26.06.2023)

Про судоустрій та статус суддів: Закон України No1402. VIII від 02.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 03.06.2023)

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» No7315 від 26.04.2022. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/ Bills/Card/39495 (дата звернення: 01.06.2023)

Проєкт Закону провнесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо здійснення судочинства в умовах воєнного стану No7404 від 24.05.2022. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39662 (дата звернення: 28.06.2023)

Проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу No7316 від 26.04.2022. URL: https://itd.rada.gov.ua/ billInfo/Bills/searchResults (дата звернення: 30.06.2023)

Голова Верховного Суду обговорив із суддями нагальні проблеми системи правосуддя, що виникли під час війни” (Державна судова адміністрація, 07.06.2022. URL: https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres- centr/news/1281822 (дата звернення: 02.06.2023)

Збірник статей «5 років діалогу та 25 років медіації в Україні: від розколу до згуртованості». 2019, Київ, URL: https://www.osce.org/project-coordinator-inukraine/448165 (дата звернення: 26.06.2023)

Ізарова І. Стале цивільне правосуддя через відкрите виконання – вивчення українського досвіду. 2020, 9 (5). Академічний журнал міждисциплінарних досліджень. C. 206-216. URL: https:// doi.org/10.36941/ajis- 2020-0098 (дата звернення: 26.06.2023)

Комаров В., Цувіна Т. Вплив ЄСПЛ та прецедентної практики ЄСПЛ на цивільний процес в Україні. 2021, 1(9) Доступ до правосуддя у Східній Європі.

Матвійчук О.М., Завидовська-Марчук О.Г. Медіація в судах: міф чи реальність? Луцьк: Б.в. 2016 рік.

Цувіна Т., Сергєєва А. Комплексний аналіз поточної ситуації, перешкод та можливостей розвитку

медіації: з рекомендаціями щодо популяризації та впровадження медіації в Україні. 2019 рік

Silvestri E., Jagtenberg R. Tweeluik – Diptych: Juggling a Red Hot Potato: Italy, the EU, and Mandatory

Mediation. 2013, 17(1). Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement. 29-45.

Van Rhee C.H. Mandatory Mediation before Litigation in Civil and Commercial Matters: A European Perspective. 2021, 4(12), Access to Justice in Eastern Europe 7-24. DOI: https://doi. org/10.33327/AJEE-18-

4-a000082.

Zukeman A.A. (ed) Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil Procedure. Oxford University

Press. 1999.

Downloads

Опубліковано

2023-07-14

Як цитувати

Марина, Ю. (2023). ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МЕДІАЦІЮ»: ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПОДАЛЬШІ КРОКИ РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ. Legal Bulletin, (№9), 50–58. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-50-58

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС