УКРАЇНА НА ШЛЯХУ НОВОЇ ЗОВНІШНЬО-ПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ: ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВТІЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-31-36

Ключові слова:

Україна, Угорщина, зовнішні функції, порівняльно-правовий аналіз.

Анотація

В даному науковому дослідженні спробуємо висвітлити основні зовнішньо-правові напрацювання нинішнього очільника держави – Володимира Зеленського. Особливу увагу приділяємо саме Указу Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 30.07.2021 року «Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України». Адже чи не вперше за останні роки увага була приділена зовнішньому курсу молодої республіки в напрямку на перспективу. Основною ідеєю даного документу є утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської держави, здатної забезпечити сприятливі зовнішні умови для сталого розвитку і реалізації свого економічного потенціалу та українського суспільства, що в свою чергу формує пріоритетні напрямки зовнішньої політики України, зокрема забезпечення незалежності та державного суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності, протидія російській агресії. Поряд з тим відмічаємо, що цей документ розширює Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», адже містить ряд питань не передбачених останнім – це зовнішня трудова міграція, публічна дипломатія для формування позитивного іміджу України за кордоном та економічна дипломатія для розширення зовнішніх ринків збуту. Звертається увага і на введення нового терміну використання «м’якої сили» засобами публічної дипломатії, що сприятиме формуванню позитивного іміджу держави для налагодження нових політичних зв’язків, розвитку торгівельно-економічного партнерства, поширення достовірної інформації про розвиток та досягнення України. Відмічається про виснаженість відносин Україна-ЄС та необхідність їх переосмислення і оновлення сучасних міжнародно-правовий норм та функцій, враховуючи досвід України. Звертається увага на можливість виходу України на нові горизонти співпраці з країнами Африки, Азії. Аналізується юридичне значення та законність алгоритму підписання даного Указу.

Біографія автора

О. В. Горбаченко , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Асистент кафедри державно-правових дисциплін, юридичний факультет

Посилання

Вибори Президента України 2019. Центральна виборча комісія. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=233pt001f01=720.html. (дата звернення 13.04.2022)

Пояснювальна записка до проекту Закону України від 05.06.2020 № 3612. URL: https://ips.ligazakon.net/document/GI02314A?an=21. (дата звернення 13.04.2022)

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про всеукраїнський референдум» № 4-p/2018. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-18#Text. (дата звернення 13.04.2022)

О. Марусяк. Влада народу чи Референдум як спосіб зняти відповідальність. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/vlada-narodu-abo-referendum-yak-sposib-znyaty-vidpovidalnist/. (дата звернення 13.04.2022)

С. Сидоренко Год Зе-дипломатии: что приобрела и потеряла внешняя политика Украины при новом президенте. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/05/20/7110114/. (дата звернення 13.04.2022)

Д. Кулеба Великі можливості. Як Азія може змінити долю України. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-55173910. (дата звернення 13.04.2022)

Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 липня 2021 року «Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України»( Указ Президента України) № 448/2021. (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/2021#Text. (дата звернення 13.04.2022)

Бігняк О. (2020). Теорія міжнародного права. Херсон. Гельветика. 224 с.

Конституція України. №30, ст. 141. (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4465. (дата звернення 13.04.2022)

Про Положення про Офіс Президента України (Указ Президента України). № 436/2019. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019/ed20210617#Text. (дата звернення 13.04.2022)

Про Раду національної безпеки та оборони України (Закон України). №35, ст.237. (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення 13.04.2022)

Downloads

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Горбаченко , О. В. (2022). УКРАЇНА НА ШЛЯХУ НОВОЇ ЗОВНІШНЬО-ПОЛІТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ: ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВТІЛЕННЯ. Legal Bulletin, 31–36. https://doi.org/10.31732/2708-339X-2022-04-31-36

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА