Передумови становлення і розвитку міжрегіонального співробітництва між Україною та Канадою у історико-правовому контексті «особливого партнерства»

Автор(и)

Ключові слова:

«особливе партнерство», Україна-Канада, міжрегіональне співробітництво, українсько-канадські відносини

Анотація

У статті виконано дослідження щодо становлення та розвитку міжрегіонального співробітництва в контексті українсько-канадського «особливого партнерства». Визначено та проаналізовано договірно-правове забезпечення двосторонніх відносин, а саме пунктів щодо налагодження зв’язків між областями/містами України та провінціями Канади. Так, договірно-правову базу склали основні значущі документи: 1) «Спільна Декларація про особливе партнерство між Україною та Канадою» від 1994 та 2001 років; 2) Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади стосовно канадської програми співробітництва; 3) Угода про дружбу і співробітництво між Україною і Канадою. Авторами розроблено типологізацію попередніх умов існування двосторонніх взаємин у напрямі міжрегіонального співробітництва, за якої передумови було поділено на два типи: етнічно-історичні та інституційно-правові, де другий тип, у свою чергу, був виявлений як на державному, так і на рівні урядів Канади та України. Крім того, визначено список найбільш важливих офіційних документів між регіонами та містами-побратими, що надало змогу оцінити ступінь задіяння окремих регіонів кожної з країн. Так, зі сторони України у співробітництві брали участь Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Дніпропетровська області та окремі обласні міста, такі як Київ, Одеса й Ужгород. З іншої сторони – Канади – активно залучені декілька провінцій, а саме Саскачеван, Альберта, Манітоба та міста Торонто, Ванкувер і Гамільтон. Відповідно до пунктів п’яти договорів міжрегіональних взаємин виконано поглиблений аналіз та оцінка напрямів і галузей співробітництва, де окрему увагу приділено освіті та науці, а також обмінам між областями та провінціями в цих галузях. Однак, не менш важливими визначаються також і культурна та сільськогосподарська сфери, охорона здоров’я та економічне співробітництво. Проведене авторами дослідження відкриває можливість для подальшого виділення пріоритетних сфер поглиблення міжрегіональних відносин України та Канади з урахуванням уже чіткого
та результативно налагодженого «особливого партнерства».

Біографії авторів

Д. І. Ткач, Університет «КРОК»

Доктор політичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків.

С. І. Гнілуша, Університет «КРОК»

Аспірант.

Посилання

Спільна Декларація про особливе партнерство між Україною та Канадою: від 31 березня 1994 року № 124_002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_002 (дата звернення 03.01.2020).

Спільна Декларація про подальший розвиток відносин особливого партнерства між Україною і Канадою: від 5 грудня 2001 року. URL: http://www.infoukes.com/ukremb/jointdeclar-u.shtml (дата звернення 03.01.2020).

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 року № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 (дата звернення 03.01.2020).

Яценко О. М., Білецька І. І. Реалізація цілей торговельно-економічного співробітництва України та Канади у континентально-інтеграційному контексті. Зовнішня політика та дипломатія: традиції, тренди, досвід. 2016. Вип. 22. Ч. 3. С. 95–102.

Konon N. E., Skrebnyeva A. V. Українсько-канадські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку. Грані. 2016. Т. 19. №. 2 (130).

Головаш Б. Е. Сучасний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та Канади. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 49–54.

Журба І. Є. Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою як трансформаційна форма ефективності взаємовідносин. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 5. С. 7–10.

Kozachuk O. Ukraine in Canadian Foreign Policy After 2014. TransCanadiana: Conflicts, Confrontations, Combats. Canada in the Face of Wars. 2017. №. 9. С. 305–320.

Середюк Н. П. Стратегічне партнерство Канади у реформуванні політичних інститутів України. Політикус. 2017. Вип. 1. С. 206–210.

Шадріна Т. Українська діаспора в Канаді: мова «чужої» країни. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2016. Вип. 2(36). С. 309–314.

Штельмах М. Роль української діаспори Канади в політичних процесах України. Актуальні проблеми політології: Матеріали наукової конференції. Вінниця, 2017. С. 172–177.

Дзира О. Участь українців у політичному житті Канади (1918-1939 рр.). Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей VIII Міжнар. наук. конф., 27–28 вересн. 2016 р. Острог, 2016. С. 61–63.

Strategic Friends: Canada-Ukraine Relations from Independence to the Euromaidan / Kordan, Bohdan S. and other author. Canada: McGill-Queen’s University Press, 2019. McGill-Queen’s Studies in Ethnic History Series (Book 2), 3rd ed. P. 176.

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади стосовно канадської програми співробітництва: від 24 жовтня 1994 року № 124_033. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/124_033 (дата звернення 03.01.2020).

Угода про дружбу і співробітництво між Україною і Канадою: від 24 жовтня 1994 року № 124_001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_001 (дата звернення 03.01.2020).

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою: від 9 березня 2018 року № 124_052-16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/124_052-16#n2 (дата звернення 03.01.2020).

Міжрегіональне співробітництво між Україною та Канадою. Посольство України в Канаді: веб-сайт. URL: https://canada.mfa.gov.ua/posolstvo/97-mizhregionalyne-spivrobitnictvomizh-ukrajinoju-ta-kanadoju (дата звернення 03.01.2020).

Меморандум про співробітництво між Україною та провінцією Саскачеван (Канада): від 2 жовтня 1995 року № 124_042. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_042 (дата звернення 03.01.2020).

Прес-служба ОДА. Михайло Папієв зустрівся із канадською делегацією на чолі з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Троєм Лулашником. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. 2013. № 2. С. 6. URL: http://cppk.cv.ua/i/2031746.pdf (дата звернення 03.01.2020).

Прикарпаття поглиблюватиме співпрацю з провінцією Альберта (Канада). Івано-Франківська обласна державна адміністрація: веб-сайт. URL: http://www.if.gov.ua/news/prikarpattyapogliblyuvatime-spivpracyu-z-provinciyeyu-alberta-kanada (дата звернення 03.01.2020).

Область співпрацюватиме з канадською провінцією Альберта. ZBRUC: веб-сайт. URL: https://zbruc.eu/node/72379 (дата звернення 03.01.2020).

Меморандум про взаєморозуміння між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Україною та провінцією Манітоба, Канада: меморандум / Government of Manitoba. URL: https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/documents/fedprovrelations/europe/mou_ukraine_may2008_ukraine.pdf (дата звернення 03.01.2020).

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Ткач, Д. І., & Гнілуша, С. І. (2020). Передумови становлення і розвитку міжрегіонального співробітництва між Україною та Канадою у історико-правовому контексті «особливого партнерства». Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 92–99. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/255

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають