Поняття та сутність «acquis communautaire» у контексті дослідження процесу лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

Автор(и)

Ключові слова:

«acquis communautaire», «acquis» ЄС, лібералізація ЄС візового режиму для України, адаптація законодавства України, євроінтеграція, Україна, Європейський Союз

Анотація

У статті досліджено тлумачення поняття «acquis communautaire», його сутність та значення у контексті аналізу процесу адаптації українського законодавства в рамках виконання завдань «Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». Першочергово авторами приділяється увага фундаментальним крокам на шляху до затвердження євроінтеграційного напряму України як головного вектору зовнішньої політики держави. Таким чином, проаналізовано та порівняно статті й розділи Постанов різних років прийняття – «Про основні напрями зовнішньої політики України» від 1993 року та «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 2010 року. Визначено нормативно-правовий акт, в якому вперше було введено та інтерпретовано «acquis communautaire» як правову систему Європейського Союзу – Закон України від 2004 року «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Окреслено проблематику введення поняття на прикладі політики захисту персональних даних, включаючи болюче та досить провідне у науково-дискусійних обговореннях питання перекладу на українську мову важливих понять норм ЄС, що загальмувало процес адаптаційних заходів. Окремо авторами сформульовано список заходів із гармонізації нормативно-правових актів українського законодавства до відповідності «acquis». У рамках виконання поставленого завдання складено хронологічну таблицю з назвою законодавчого акта та характеристикою результатів внесення змін до зазначеного акта. Так, проаналізовано 10 нагальних документів імплементації європейських норм щодо захисту персональних даних, що були визначені у Плані дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України (VLAP). Виконане дослідження дозволяє простежити за процесом гармонізації європейського законодавства до українського на прикладі одного напряму, а саме політики захисту персональних даних. Також, ґрунтуючись на виділених проблемних питаннях, пропонується провести заходи щодо вдосконалення методів виконання імплементаційних заходів, що в подальшому позитивно вплинуть на розвиток євроінтеграційного напряму України.

Біографія автора

Д. І. Ткач, Університет «КРОК»

Доктор політичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків.

Посилання

Glossary of summaries: Acquis. Access to European Union law: веб-сайт. URL: https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/acquis.html (дата звернення: 10.01.2020).

Довжук О. В. Правові засади співробітництва між Україною та ЄС в сфері юстиції, свободи, безпеки та руху осіб. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. № 125 (1). С. 95–105.

Смірнова Л. Є. Парадигми обумовлених змін правової системи України. Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень: зб. тез допов. наук. читань, присвячених пам’яті В. П. Череваня, 25 квіт. 2018 р. Київ : Київський університет ринкових відносин, 2018. С. 293–296.

Інституційне та правове забезпечення європейської інтеграції України: виклики та завдання / Петров Р., Головко-Гавришева О., Кузьо М., Черніков Д. Київ : Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2015. 31 с.

Юринець Ю. Л., Бєлкін Л. М. Теоретико-правові проблеми забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу. Юридичний вісник Національного авіаційного університету «Повітряне і космічне право». 2018. № 3 (48). С. 97–102.

Чубейко В. І. Адаптація законодавства України до принципів права Європейського Союзу. Молодий вчений. Юридичні науки. 2018. № 11 (63). С. 152–155.

Петров Р. А. Особливості транспозиції «acquis» ЄС у правову систему України в процесі імплементації Угоди між Україною та ЄС про асоціацію та Угоди про енергетичне співтовариство. LEX PORTUS. 2017. № 1 (3). С. 22–38.

Про Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року № 3360-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12 (дата звернення: 10.01.2020).

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 року № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 (дата звернення: 10.01.2020).

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15/ed20111001/fi nd?text=Acquis+communautaire+%28acquis%29 (дата звернення: 10.01.2020).

Acquis communautaire. Collaboration in Research and Methodology for Offi cial Statistics: веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/category/acronyms/acquis-communautaire_en (дата звернення: 10.01.2020).

Action Plan On Visa Liberalisation. International organization for Migration: веб-сайт. URL: http://iom.org.ua/en/legislation/migration-related-legislation/action-plan-on-visa-liberalisation.html (дата звернення: 10.01.2020).

Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Указ Президента України від 22 квітня 2011 року № 494/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/494/2011 (дата звернення: 10.01.2020).

Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних: Закон України від 6 липня 2010 року № 2438-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2438-17 (дата звернення: 10.01.2020).

Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 10.01.2020).

Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних: Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 390/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/390/2011 (дата звернення: 10.01.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних: Закон України від 2 червня 2011 року № 3454-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3454-17 (дата звернення: 10.01.2020).

Про внесення змін до розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» щодо перенесення терміну введення в дію: Закон України від 13 січня 2012 року № 4343-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4343-17 (дата звернення: 10.01.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних: Закон України від 3 липня 2013 року № 383-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-18 (дата звернення: 10.01.2020).

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Ткач, Д. І. (2020). Поняття та сутність «acquis communautaire» у контексті дослідження процесу лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 77–84. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/249

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають