Порівняльний аналіз інститутів президентства Угорщини та України: політико-правовий аспект, суб’єктивні чинники та їх наслідки

Автор(и)

  • Д. І. Ткач Університет «КРОК»
  • С. О. Телліс Університет «КРОК»

Ключові слова:

інститут президентства, президент Угорщини, президент України, спадкоємність влади, зовнішня політика

Анотація

У статті в політико-правовому аспекті аналізується генезис та розвиток інституту президентства Угорщини і України у пострадянський період. Пропонується порівняльний аналіз конституційних повноважень президентів України та Угорщини. Досліджується персональний вплив президентів на державну політику та фактичні наслідки цього впливу. Зроблена спроба надати оцінку ролі суб’єктивних чинників у трансформації інституту президентства та розвитку зазначених держав.

Біографії авторів

Д. І. Ткач, Університет «КРОК»

Доктор юридичних наук, професор, проректор з міжнародних питань.

С. О. Телліс, Університет «КРОК»

Здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Посилання

Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія/ Ін. політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К.: МАУП, 2004. – 504 с.

Г.И. Зеленько. Институт президенства Украины в современном историко-политологическом дискурсе Украины. – Украина, Киев, 2017. – 20 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elibrary.ivinas.gov.ua/442/1/Zelenko_2017_3.pdf

Ткач Д. І. Роль суб’єктивного чинника у зовнiшнiй политицi за часiв президентства Л.Д. Кучми. 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://spsciences.io.ua/s2631968/tkach_dmytro_2018_._role_of_subjective_factor_in_foreign_policy_of_ukraine_iт_times_of_president_leonid_d._kuchma._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_18_

Теллiс С.О. Інститут президентства в Україні 1991-2014 р.: історично-правові аспекти, суб’єктивні чинники та їх наслідки (частина 2). 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n30.pdf

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За заг. ред. д.і.н., проф. А. І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2007. – 396 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Kudr_mon/05.pdf

Бєлов Д.М., Бисага Ю.М. Досвід конституційно-правового регулювання інституту президента в зарубіжних країнах. Монографія. – Ужгород: Ліра, 2007. – 275 с.

Головаха Є. І. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності : [комплекс. дослідж.] / [О. Г. Аркуша та ін. ; редкол.: В. М. Литвин (голова) та ін.]; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ: Ніка-Центр, 2008. – 986 c. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001524

Ткач Д. І. Тернистий шлях зовнішньої політики України. 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/1385

Леонид Кучма: «После майдана 2005-2006. Записки президента». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kuchma.org.ua/upload/iblock/303/posle_maidana_2005_2006_zapiski_prezidenta.pdf

Дем’яненко Б.Л. Генезис інституту президентства в Укараїні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26663/03-Demyanenko.pdf?sequence=1

Черленяк І.І.. «Модифікація Конституції України в контексті ефективності системи державного управління». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05ciisdu.pdf

Законопроекти зареєстровані Верховною Радою України [Електронний ресурс] – Режим доступу:(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2)

Олександр Мартиненко. Програма «Ваша Свобода», 09 серпня 2018р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29390316.html

Алексієвець Микола, Секо Ярослав. Зовнішня політика України: від багатовекторності до безальтернативності. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6936/1/Aleksieyevets.pdf

Gulyás András. Göncz Árpád a demokráciáért, a demokrácia kialakulásáért [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.gonczarpad.hu/goncz_arpad_a_demokraciaert_a_demokracia_kialakulasaert&prev=search

MARIO VARGAS LIOSA: A TÚLÉLŐ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gonczarpad.hu/mario_vargas_liosa_a_tulelo

Tükör által világosan. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gonczarpad.hu/tukor_altal_vilagosan

Egy európai plebejus – Göncz Árpád. 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nepszava.hu/1095272_egy-europai-plebejus-goncz-arpad

LŐRINCZ TAMÁS. Göncz Árpád mindig keményen harcolt. 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.origo.hu/itthon/20151008-igazi-harcos-volt-goncz-arpad.html

Усиевич М.А. Десятилетие реформ в Венгрии. 90-е годы XX века // Новая и новейшая история. – 2002. – № 5. – С. 80–97. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ckofr.com/istoriya/213-desyatiletie-reform-v-vengrii-90-e-gody-20-veka?showall=1

The Constitution of the Republic of Hungary (Act XX of 1949). (Редакція Конституції 1949 року включає в себе всі зміни і поправки, внесені до 2010 року включно). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?fi le_id=190398

Конституція України. Документ 254к/96-ВР, перша редакція – прийняття від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/ed19960628?lang=uk

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Ткач, Д. І., & Телліс, С. О. (2018). Порівняльний аналіз інститутів президентства Угорщини та України: політико-правовий аспект, суб’єктивні чинники та їх наслідки. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 22–33. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/156

Номер

Розділ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають