Механізми адаптації законодавства України до правової системи Європейського Союзу

Автор(и)

Ключові слова:

Європейський Союз, законодавство України, європейська інтеграція, механізми адаптації, міжнародні принципи і стандарти, громадянське суспільство

Анотація

Україна є пріоритетним партнером для Європейського Союзу (далі – ЄС). ЄС підтримує Україну в забезпеченні стабільного, процвітаючого й демократичного майбутнього для своїх громадян і непохитний у своїй підтримці незалежності, територіальної цілісності та суверенності. Інтеграція до ЄС – це комплексна процедура та сьогоднішня ціль, яку прагне досягнути Україна, що супроводжується здійсненням адаптації законодавства до системи права ЄС. Після того, як країна-заявник пристосовується до умов членства, вона має імплементувати закріплені правила у всіх сферах правовідносин. Та невід’ємним процесом для реалізації даної мети є запровадження правильних механізмів на законодавчому рівні, які будуть координувати та контролювати виконання вимог положень європейського законодавства, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС. Асоціація з ЄС є вкрай важливою в контексті проведення реформ, оскільки положення Угоди мають слугувати основою для нової моделі соціально-економічного розвитку України. Тому, розробляючи концепцію та програми секторальних реформ, необхідно брати до уваги, аналізувати та адаптувати відповідні вимоги директив ЄС із нормативно-правовими актами України. Поетапне наближення законодавства, модернізація правового поля і забезпечення прозорості національного законодавства, поглиблення культури демократії й поваги до прав людини, зміцнення національної безпеки та безпеки громадян, недопустимість застосування сили як методу вирішення внутрішньодержавних конфліктів і налаштування стабільності та злагоджених відносин із усіма країнами-сусідами на даний час є одними з найважливіших чинників-взірців для Української держави. Повноцінна реалізація реформи державного управління у відповідності до затвердженої стратегії є запорукою ефективного впровадження всіх без винятку реформ в Україні; ефективне формування та реалізація державної політики, що базується на оцінці позицій зацікавлених сторін, аналізі впливів і стратегічному плануванні, а також високому рівні професійності державної служби. Зрештою, дослідження адаптації законодавства України до законодавства ЄС матимуть змогу ввести науково обґрунтовані пропозиції для кращого забезпечення національних інтересів нашої держави у сфері європейської інтеграції та дійової реалізації зовнішньополітичного пріоритету.

Біографії авторів

А. Й. Француз, Університет «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін.

К. Ю. Лазебна, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступеня магістр.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. № 30. Ст.141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1% (дата звернення 13.01.2020).

Копенгагенські критерії членства в Європейському Союзі: Міністерство закордонних справ України, опубліковано 28.10.2019 р. URL: https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes/kopengagenski-kriteriyi-chlenstva-v-yevropejskomu-soyuzi (дата звернення: 13.01.2020).

Про затвердження Методики визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16.03.2005 р. № 62. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-05 (дата звернення: 13.01.2020).

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. № 29. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629 (дата звернення: 13.01.2020).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 26.09.2014, Офіційний вісник України, 2014. № 75. Т. 1, С. 83. ст. 2125.

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF (дата звернення: 13.01.2020).

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF (дата звернення: 13.01.2020).

План Заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF (дата звернення: 13.01.2020).

Даниленко Л. І., Поліщук І. В. Перспективи та виклики євроінтеграційних процесів для України: навч.-метод. матеріали. Київ: НАДУ, 2013. 132 с.

Wolczuk K. “Ukraine and Europe”. Article eleven. University of Birmingham. Birmingham, UK, 2016. 18 р.

Машталір Х., Леськів С. Інтергація України до Європейськго Союзу як основа для розбудови громадянського суспільства. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С.163-166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_6_37 (дата звернення: 13.01.2020).

Сабан М. Про переваги та недоліки інтеграції України до ЄС. Буковинська державна фінансова академія. Чернівці, 2010. URL: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67697.doc.htm (дата звернення: 13.01.2020).

Гриненко І. М., Прокоф’єва-Янчиленко Д. М., Сокрут Б. В. Оцінювання та управління ризиками у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: кримінологічний моніторинг, тактичний аналіз та використання відкритих джерел. Київ, 2015. 158 с.

Gwendolyn Sasse, Baláz Jarábik, Shapovalova Natalia, Thomas de Waal. “The EU and Ukraine: Taking a Breath”, Endowment for international peace. 2018. URL: https://carnegieendowment.org/2018/02/27/eu-and-ukraine-taking-breath-pub-75648 (дата звернення 13.01.2020).

Chatham House Report. The Struggle for Ukraine: веб-сайт. URL: https://reader.chathamhouse.org/struggle-for-ukraine (дата звернення 13.01.2020).

THE SUPPORT GROUP OF UKRAINE (SGUA): веб-сайт. URL: https://www.aalep.eu/support-group-ukraine-sgua (дата звернення 13.01.2020).

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Twinning: вебсайт. URL: https://www.center.gov.ua/pro-tsentr/proekti/twinning (дата звернення 13.01.2020).

Гнидюк Н., Павлюк С. Наближення законодавства України до права ЄС відповідно до Угоди про асоціацію: між правовими зобов’язаннями та аналізом політики? Європейський інформаційно-дослідницький центр. 2016. URL: https://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29067.pdf (дата звернення 13.01.2020).

Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: монографія. Київ: МАУП, 2000. 576 с

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Француз, А. Й., & Лазебна, К. Ю. (2020). Механізми адаптації законодавства України до правової системи Європейського Союзу. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 66–76. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/248

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають