Напрями державного захисту прав дітей, які належать до найуразливіших категорій

Автор(и)

  • І. М. Доляновська Університет «КРОК»
  • А. Ю. Мацик Університет «КРОК»

Ключові слова:

діти, проблеми захисту прав дітей, державний захист

Анотація

У статті висвітлено головні проблеми, які виникають в Україні при здійсненні захисту прав та інтересів дітей, які належать до найуразливіших категорій. Проблема забезпечення прав дитини – одна з наболілих проблем людства. Діти внаслідок вікових особливостей розвитку становлять групу осіб, що характеризується наївністю, довірливістю, залежністю від інших осіб, піддатливістю до різних маніпуляцій та зловживань із боку дорослих. Вони є однією з найменш захищених верств населення, саме тому потребують найбільшого захисту держави.

Біографії авторів

І. М. Доляновська, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент.

А. Ю. Мацик, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступення «магістр».

Посилання

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001. № 25-26. Ст.131.

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради, 2001. № 30. Ст.142

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки» // Відомості Верховної Ради України, 2005. № 6. Ст.147.

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради, 2013. № 24. Ст.243.

Закон України «Про прожитковий мінімум» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999. N 38. Ст.348.

Головченко В. Правові засади виховання та захисту прав дитини // Право України, 2008. №5. С. 88-91.

Красножон Т. В. Соціальне сирітство в Україні як соціально-педагогічне явище // Вісник. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2009. № 3. С. 122-124. Дитинство в Україні: Права, гарантії, захист / М-во України у справах сім’ї та молоді; Укр. ін-т соц. досліджень. Київ : Столиця, 2008. 245 с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Доляновська, І. М., & Мацик, А. Ю. (2018). Напрями державного захисту прав дітей, які належать до найуразливіших категорій. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 97–103. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/169

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають