Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового захисту безпритульних дітей

Автор(и)

  • І. М. Доляновська Університет «КРОК»
  • В. В. Атаманчук Університет «КРОК»

Ключові слова:

нормативно-правове регулювання, адміністративно-правовий захист, безпритульні діти, законодавство

Анотація

Статтю присвячено дослідженню нормативно-правового регулювання адміністративноправового захисту безпритульних дітей в Україні. Містить змістовний аналіз чинного вітчизняного законодавства в цій сфері, досліджуються проблемні питання правового регулювання адміністративно-правового захисту безпритульних дітей. Визначено проблеми та напрями вдосконалення законодавства у досліджуваній сфері.

Біографії авторів

І. М. Доляновська, Університет «КРОК»

Кандидат юридичних наук, доцент.

В. В. Атаманчук, Університет «КРОК»

Здобувач вищої освіти ступення «магістр».

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-III // Офіційний вісник України. – 2002. – №7. – Ст. 273.

Мордань О. О. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту посиротілих дітей: проблеми та напрями вдосконалення / О. О. Мордань. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12MOOPNV.pdf.

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005 р. № 2623-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 354.

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р. № 20/95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

Кожура Л. О. Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей: дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. О. Кожура; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 247 c.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типове положення про притулок для дітей служби у справах дітей» від 09.06.1997 р. № 565 // Офіційний вісник України. – 1997 р. – № 24. – Ст. 61.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей» від 28.01.2004 р. № 87 // Офіційний вісник України. – 2004 р. – № 4. – Ст. 168.

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 №2342-ІV// Урядовий кур’єр. – 2005. – № 19.

Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – № 28. – Ст. 573.

Закон України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії» (переглянутої) від 14.09.2006 р. N 137-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №43. – Ст. 418.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року» від 30.05.2018 р. № 453 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 453.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» від 8 жовтня 2008 р. № 905 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – Ст. 2660.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» від 16.03.2017 р. № 148 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 26. – Ст. 739.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»: від 5 квітня 2017 р. № 230-р // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 70.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26 квітня 2002 р. № 564 // Офіційний вісник України. – 2002. – №

– Ст. 925.

Пшенична А. В. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. В. Пшенична; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. – 21 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної ради УРСР – 1984. –додаток до № 51. – Ст. 1122 (поточна редакція від 23.11.2018 р.).

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. № 2229-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 5. – Ст. 35.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ // Відомості Верховної ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Доляновська, І. М., & Атаманчук, В. В. (2018). Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового захисту безпритульних дітей. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 89–96. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/168

Номер

Розділ

Розділ III. ТРУДОВЕ ПРАВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають