Особливості становлення приватної детективної діяльності в України у порівнянні із зарубіжними країнами

Автор(и)

  • А.Й. Француз ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Д.Ю. Тукало ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Ключові слова:

приватна детективна діяльність, детектив, законопроєкт, міжнародний досвід, правове регулювання, проблеми

Анотація

У статті розглянуто деякі проблемні питання щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні. Проведено аналіз зарубіжного досвіду окремих розвинутих країн світу в порівнянні з Україною. Досліджено наявні законопроєкти, що покликані легалізувати приватну детективну діяльність в Україні. Окрему увагу приділено необхідності правового врегулювання здійснення приватної детективної діяльності. Саме приватна детективна діяльність у правоохоронній практиці на сучасному етапі становлення України як сучасної європейської держави є одним із завдань, вирішення якого сприятиме реалізації прав людини на життя, здоров’я, захист і недоторканність її законних прав, свобод, інтересів та особистого життя. Тому актуальним є питання отримання якісних, законодавчо врегульованих детективних послуг, адже в Україні сьогодні приватна детективна діяльність поки що не знаходиться на відповідному правовому рівні. У більшості країн світу, де такий вид діяльності визнаний на державному рівні, є явищем звичайним, сталим та достатньо унормованим національним законодавством. Щоб зрозуміти процес появи потреби в запровадженні інституту приватної детективної діяльності в Україні, варто звернутися до наявних законопроєктів і публікацій, присвячених появі детективних агентств, історії розвитку в зарубіжних країнах та їх правовій легалізації. Одним з важливих елементів діяльності правоохоронних органів є більш тісна співпраця з активними верствами населення. Адже ефективний захист громадського порядку, прав та свобод, а також інтересів, які гарантуються Конституцією України, не можливий без залучення участі громадян, зацікавлених у безпеці. У контексті інтеграції України з Європейським Союзом вітчизняне законодавство повинно забезпечити дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина, саме тому органи державної влади спільно із суспільством нарешті об’єднаються задля забезпечення верховенства права й започаткування інституту приватних детективів. Актуальності поглиблення вивчення проблем становлення інституту приватних детективів в Україні присвячується дана стаття.

Біографії авторів

А.Й. Француз, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Герой України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін

Д.Ю. Тукало, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

 Здобувач ступеня вищої освіти «магістр»

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради, 1996, №30, с. 141;

Про Національну поліцію: Закон України №580-VIII від 02.07.2015. // Відомості Верховної Ради, 2015, №40-41, с. 379;

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України №2136-ХІІ від 18.02.1992, // Відомості Верховної Ради, 1992, №22, с. 303;

Про приватну детективну діяльність: проект закону України №5237 від 05.04.2000, URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1pf3/14.01.2020 (дата звернення 01.02.2020)

Про приватну детективну діяльність: проект закону України №5380 від 07.04.2004, URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc/11.01.2020 (дата звернення 01.02.2020).

Про приватну детективну діяльність: проект закону України №5380-1 від 01.07. 2004: URL://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=18584&pf35401=55903/19.01.2020 (дата звернення 01.02.2020)

Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України №3726 від 28.12.2015, URL://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580/19.01.2020 (дата звернення 01.02.2020).

Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект закону України №6288 від 12.04.2010, URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=pf3516=53801&skl=7/19.01.2020 (дата звернення 01.02.2020).

Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України №1093 від 20.12.2012 р., URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45071/19.01.2020 (дата звернення 01.02.2020)

Ставлення до правоохоронних органів та судів в Україні. Соціологічне опитування URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1355917860_2198.pdf. /23.01.2020 (дата звернення 01.02.2020).

Система оцінки ефективності роботи національної поліції – URL: http://khpg.org/index.php?id=1455530110/23.01.2020 (дата звернення 01.02.2020).

Мулявка Д.Г., Шиллє Д.А. Поняття та ознаки приватної детективної (розшукової) діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. с. 345-347;

Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації приватних детективів. URL: httр://аuрd.оrg/ru/sеrvісеs/19.01.2020 (дата звернення 01.02.2020).

Черков В. О. Приватна детективна діяльність у розвинутих країнах світу. В. О. Черков, П. О. Попов. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2010, Вип. 2, с. 248-259.

Офіційний сайт Асоціації Британських детективів. “Association of British Investigators”. URL: http://www.theabi.org.uk/19.01.2020 (дата звернення 01.02.2020).

Normativa Reguladora . Офіційний сайт Асоціації професіональних приватних детективів Іспанії // “Asociación Profesional de Detectives Privados de España”. URL: https://www.apdpe.es/la-profesion/normativa-reguladora/19.01.2020 (дата звернення 01.02.2020).

Частный детектив Франции, Германии, Англии и США – кто он? Детективное агентство, URL: http://detektives.ru/stati/chastnyiy-detektiv-frantsii-germaniianglii-i-ssha.html/19.01.2020 (дата звернення 01.02.2020).

Бичін С.О. Актуальні методи дослідження детективної діяльності в механізмі запобігання злочинності. Європейські перспективи. 2019 №2 с. 96-102.

Downloads

Опубліковано

2020-02-04

Як цитувати

Француз, А., & Тукало, Д. (2020). Особливості становлення приватної детективної діяльності в України у порівнянні із зарубіжними країнами. Правничий вісник Університету «КРОК», (38), 133–142. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/264

Номер

Розділ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ