Аналіз результатів дослідження психологічних умов розвитку корпоративної культури приватного закладу вищої освіти

Автор(и)

Ключові слова:

емпіричні дані, експеримент, корпоративна культура, заклади вищої освіти, констатувальний експеримент, психологічні умови

Анотація

В процесі соціально-економічних реформ в Україні корпоративна культура поступово впроваджується в наше життя. Корпоративна культура багатогранна, відносно нова для нашого суспільства й недостатньо досліджена наукою. Особливого значення корпоративна культура набуває при створенні гармонійної моделі взаємодії учасників навчально-виховного процесу, адже у громадській і педагогічній свідомості до недавнього часу існувало переконання в тому, що культура освітньої установи являє собою комплекс історично сформованих норм і правил, які функціонують в середині закладів вищої освіти. Доцільно зазначити , що за останні 20 років приватні заклади вищої освіти, конкуруючи з державними освітніми установами, накопичили позитивний світовий та вітчизняний досвід підготовки фахівців, спроможних реалізовувати набуті знання та кваліфікацію в умовах глобального інформаційного суспільства та ринкової економіки. Корпоративна культура таких закладів освіти, що сформувалась за ці роки, теж відзначається своєрідністю, функціонуючи в умовах конкурентності та вимог сучасного ринку праці, що формує принципово новий тип відносин між суб’єктами освітньої діяльності як в самій корпорації, так і за її межами, що відзначається своєрідним поєднанням приватно-власницьких інтересів та традиційних педагогічних цінностей. Разом з тим нові умови функціонування закладів вищої освіти, зокрема інтенсифікація процесу входження в європейський освітній простір, зумовлюють потребу здійснення змін в організації і змісті навчально-виховного процесу, що без відповідного коригування корпоративної культури може призвести до так званого культурного розриву, наслідком якого може бути втрата досягнутих навчальним закладом цінностей та завоювань. У статті досліджена корпоративна культура закладів освіти. Визначено природу та механізм дії психологічних умов функціонування корпоративної культури закладів вищої освіти. Здійснено аналіз частотного розподілення результатів у блоці «Робота». Проаналізовано частотне розподілення результатів у блоці «Комунікація». Проаналізовано частотне розподілення результатів у блоці «Управління». Проаналізовано частотне розподілення результатів у блоці «Мотивація і мораль».

Біографія автора

Н. В. Наконечна, Університет «КРОК»

Кандидат психологічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління).

Посилання

Ладанов И. А. Социокультура организации. Организационное поведение : хрестоматия. Самара : ИД «Бахрах-М», 2006. С. 120–168.

Койчева Т. І. Експериментальне дослідження оцінки докторами наук організаційної культури педагогічного Університету. Науковий вісник Південноукраїнського Національного педагогічного університету ім. К. Д Ушинського. 2014. №112. С. 115–124.

Терещенко К. В. Відкритість персоналу як соціально-психологічний чинник організаційного розвитку освітніх організацій. Актуальні проблеми психології. / за ред. С. Д. Максименка, Л.М. Карамушки. Київ : А.С.К., 2012. Вип. 36. С. 192–195.

Карамушка Л. М. Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях: навчально-методичний посібник. Біла Церква : КОІПОПК, 2008. 76 с.

Карамушка Л. М., Толков О. С. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін: монографія. Київ. КамянецьПодільський : Медобори. 2013. 254 с

Downloads

Опубліковано

2019-04-27

Як цитувати

Наконечна, Н. В. (2019). Аналіз результатів дослідження психологічних умов розвитку корпоративної культури приватного закладу вищої освіти. Правничий вісник Університету «КРОК», (34), 114–124. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/203

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ