Система методів організаційно-психологічного вивчення стану та перспектив розвитку корпоративної культури приватного вищого навчального закладу

Автор(и)

  • Н. В. Наконечна Університет «КРОК»

Ключові слова:

психологічні умови, корпоративна культура, психологічна діагностика, навчальний заклад, експериментальне дослідження, модель корпоративної культури

Анотація

У статті досліджено основні підходи до проблем вивчення корпоративної культури. Проаналізовано сучасні методики дослідження корпоративної культурної організації. Розглянуто механізм формування організаційної культури. Надано пропозиції щодо застосування інструментальної діагностики оцінки організаційної культури OCAI.

Біографія автора

Н. В. Наконечна, Університет «КРОК»

Кандидат психологічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління).

Посилання

Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навч. посібник / М. С. Корольчук, Ю. Л. Трофімов, В. І. Осьодло та ін. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 336 с.

Стеклова О. Е. Организационная культура: учеб. пособ. / О. Е. Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 127 с.

Терещенко К. В. Методи вивчення організаційної культури // Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. Костюка НАПН України. – К. - Алчевськ: ЛАДО, 2013. – Т.1. – Вип. 37. – С.28– 31.

Шевченко А. М. Народна освіта / А. Шевченко // Електронне наукове фахове видання. Сучасні тенденції управління розвитком організаційної культур загальноосвітніх навчальних закладів. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2473

Карамушка Л. М. Комплекс методик для вивчення особливостей та детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій / Л. М. Карамушка, К. В. Терещенко, В. І. Лагодзінська, В. М. Івкін, А. М. Шевченко // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред) та ін. – К. – Алчевськ : ЛАДО, 2014. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2014. – Вип. 40. – С. 9–15.

Ладанов И. А. Социокультура организации / И. А. Ладанов // Организационное поведение : хрестоматия / ред.-сост. Райгородский Д. Я. – Самара : ИД «Бахрах-М», 2006. – С. 120–168.

Хэнди Ч. Будущее крупных корпораций и мелкого бизнеса / Ч. Хенди. – М. : «Альпина Бизнес Букс», 2008. – 204 с.

Виходець О. М. Організаційна культура малого бізнесу. Монографія / О. Виходець. – Вчена рада Одеського інституту МАУП, 2008. – 224 с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Наконечна, Н. В. (2018). Система методів організаційно-психологічного вивчення стану та перспектив розвитку корпоративної культури приватного вищого навчального закладу. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 163–169. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/179

Номер

Розділ

Розділ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ