Санкції в цивільному праві

Автор(и)

Ключові слова:

правова норма, цивільно-правові санкції, цивільне право, цивільне законодавство

Анотація

Цивільно-правова відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності. На неї поширюються загальні положення про юридичну відповідальність, але вона має й такі особливості, що змушують розглядати її як самостійну правову категорію. Спільним для всіх видів юридичної відповідальності є те, що до порушника чужих прав застосовуються санкції. Але зміст санкцій, порядок і мета їх застосування мають свою специфіку для кожного виду юридичної відповідальності. В статті йдеться про доцільність запровадження санкцій в цивільному праві та вади сучасного відновлювального та компенсаторного підходу до захисту цивільних прав, який не сприяє профілактиці порушень суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. Автор зважає на наслідки правопорушень в сучасному цивільному праві та звертає увагу на традиційні елементи
норми права, та ігнорування санкцій в актах цивільного законодавства. Обґрунтована потреба їх встановлення як санкцій приватного характеру. Відсутність останніх з урахуванням наявної ментальності призвело до системних порушень та зловживань суб’єктивними правами і невиконання юридичних обов’язків. Цивільно-правова відповідальність, власне, зводиться до застосування майнових санкцій та особистих санкцій. Якщо виходити із
загально-теоретичного постулату виникає ряд проблем щодо притягнення до відповідальності як державного примусу. Обґрунтована нагальна потреба санкцій в цивільному законодавстві та запропоновано в окремій главі ЦК України прописати всі наслідки порушення норм цивільного права як санкції, зокрема й тих, що передбачені Законом України «Про санкції». Передусім це стосується особистих санкцій як заборон та обмежень у здійсненні
належних цивільних прав. Це слугуватиме ефективності цивільного законодавства, посиленню гарантій виконання цивільних обов’язків та здійсненню охоронюваних законом інтересів. Така парадигма наразі є виправданою і слугує ефективності цивільно-правового регулювання та якості національного законодавства стосовно якого, за висновками Європейського суду з прав людини, в Україні чимало проблем.

Біографія автора

Р. Б. Шишка, Університет «КРОК»

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін.

Посилання

Анестезіолог переплутав органи та ввів хворому прилад не в те місце. URL: https://lenta.ua/v-kieve-vsyu-noch-izbirali-meru-presecheniya-opasnoy-bande-20144/ (дата звернення 1.10. 2018)

Довгерт А.С. Рекодифікація Цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту: Право України, 2019. URL: https://pravoua.com.ua › pravoukr › pravo_2019_1 › pravo_2019_1_s2 (дата звернення 1.10. 2018)

Канзафарова І.С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київ, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2007. 36 с.

Про санкції: Закон України від 14.08.2014. № 1644-VII. URL: zakon2.rada.gov.ua › laws › show (дата звернення 1.10. 2018)

Санкція URL:https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%86%D0%B5 (дата звернення 1.10. 2018)

Санкція URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 (дата звернення 1.10. 2018)

Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник. Харьков, Эспада, 2005. 840 с.

Цивільний кодекс України: станом на 1 вересня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 1.10. 2018)

Шишка Р.Б. Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (право). 2013. Вип. 2. С. 205 -210.

Downloads

Опубліковано

2019-04-27

Як цитувати

Шишка, Р. Б. (2019). Санкції в цивільному праві. Правничий вісник Університету «КРОК», (34), 51–59. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/193

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС