Грошові зобов’язання в праві України

Автор(и)

  • Р. Б. Шишка Університет «КРОК»

Ключові слова:

гроші, грошові зобов’язання, кошти, сторони, сплата

Анотація

У статті йдеться про грошові зобов’язання і вказується на непослідовність та помилки їх регулювання. Автор виходить із широкого розуміння грошових зобов’язань як у тих випадках, коли вони є одним їх предметом, так і коли вони є зустрічним зобов’язанням в оплатних договорах. Розроблені ознаки таких зобов’язань та запропоновано їх визначення: грошовим є зобов’язання, за яким кредитор управі вимагати виконання боржником дій зі сплати на користь кредитора грошей.

Біографія автора

Р. Б. Шишка, Університет «КРОК»

Доктор юридичних наук, професор кафедри державно-правових дисциплін.

Посилання

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/436-15

Конституція України від 28 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 30. Ст. 141. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2343-12

Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань : Закон України від 22.11.1996 № 543/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997. N 5. Ст. 28.

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : постанова Правління Національного банку України №63 від 7 червня 2018 року від

01.2003 № 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/document/download?docId=71475939

Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань : Постанова пленуму Вищого господарського суду від 17.12.2013 №14. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/v0014600-13

Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова правління НБУ 12.12.2002 № 502. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07. 2001 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01. 2003 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/435-15

Downloads

Опубліковано

2018-12-23

Як цитувати

Шишка, Р. Б. (2018). Грошові зобов’язання в праві України. Правничий вісник Університету «КРОК», (33), 54–60. вилучено із https://lbku.krok.edu.ua/index.php/krok-university-law-journal/article/view/161

Номер

Розділ

Розділ II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС